n w    w w w w

Email
OCZYSZCZALNIA JUŻ DZIAŁA

IMG_215421. lipca b. r. rozpoczęła pracę oczyszczalnia ścieków w Budziszewicach. Ta największa inwestycja w historii Gminy kosztowała ponad 2.6 mln. zł i w około 70% została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej i WFOŚ w Łodzi. Przy tej okazji warto przedstawić krótką historię powstania tej inwestycji, której już od dawna oczekiwaliśmy.
Większość gmin powiatu tomaszowskiego swoje oczyszczalnie zaczęła projektować już pod koniec lat 90-tych, gdy jeszcze istniało województwo piotrkowskie i bardzo bogaty WFOŚ w Piotrkowie, budowano je w latach 2001-2002 z Funduszu SAPARD. Gmina Budziszewice w tamtym czasie tej szansy nie wykorzystała.

Lipiec 2010


IMG_2166Wiosną 2004 roku przystąpiliśmy do opracowania koncepcji gospodarki ściekowej, która jest dokumentem niezbędnym do pozyskania funduszy z Unii Europejskiej. Dokument był gotowy w połowie roku 2004/2005, wtedy Wójt Marian Holak i pracownicy Urzędu Gminy rozpoczęli wybór typu oczyszczalni, który dla Budziszewic byłby najbardziej optymalny. W 2005 i 2006 roku zorganizowane zostało kilka wyjazdów dla radnych, sołtysów i pracowników Urzędu Gminy do różnych miejscowości, gdzie już oczyszczalnie działały. W połowie 2006 roku zapadła decyzja o wyborze oczyszczalni i rozpoczęło się przygotowywanie dalszej dokumentacji.

Lipiec 2010r. Doganiamy Europę


W 2007 roku podpisana została umowa z Firmą Eko-Water z Warszawy na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę ok. 55 tys. zł, w tym samym roku zakupiona została działka przy ul. Osiedlowej już pod budowę oczyszczalni. Projekt budowy był już gotowy na przełomie 2007/2008 roku. Pozostało jedynie zdobyć na ten cel środki. Urząd Marszałkowski zapowiedział już na początku 2008 roku nabór projektów. Jak to w polskich realiach często bywa termin naboru wniosków uległ przesunięciu o ponad rok i dopiero wiosną 2009 roku można było przygotować i złożyć wniosek, czyniąc wszelkie starania o pozyskanie środków.

Bez finansowego wsparcia Unii Europejskiej, realizacja inwestycji nie byłaby możliwa. Należy pamiętać, że Gmina Budziszewice 3-4 lata temu na realizację tego przedsięwzięcia mogłaby z własnych środków przeznaczyć jedynie 100-150 tys. zł, wskutek czego realizacja takiej inwestycji z własnych funduszy zajęłaby pewnie 15 lat.

W sierpniu 2009 roku można było świętować pierwszy duży sukces. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał naszej gminie ze środków Unii Europejskiej kwotę blisko 2.000.000 zł.

Ogłoszony został przetarg i w listopadzie 2009 roku została podpisana umowa na wykonanie inwestycji z Firmą Ecol-Unicon z Gdańska. 14. listopada rozpoczęły się pierwsze roboty ziemne, natomiast 21. lipca b. r. zakończono już prace zasadnicze i nastąpił długo oczekiwany rozruch oczyszczalni.

Zadanie ,,Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Budziszewice oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Budziszewice" zrealizowano z udziałem środków dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi