Drukuj
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 11 lutego 2014 14:20


Chrońmy dane dotyczące naszej tożsamości


dowód osobisty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nikt nie może zatrzymać dowodu osobistego, chyba że możliwość taka została uregulowana w sposób wyraźny. Oznacza to w szczególności, iż nieuprawnione jest żądanie przez przedsiębiorcę dowodu osobistego klienta ,,pod zastaw”. Sytuacja ta wiąże się bowiem z dużym ryzykiem wykorzystania danych zawartych w dokumencie tożsamości klienta do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane.
Ponadto należy wskazać na sposób postępowania w przypadku utraty dowodu osobistego, a w szczególności na obowiązek niezwłocznego zgłoszenia utraty w dowolnym organie gminy, zaś w przypadku, gdy do utraty doszło za granicą - w urzędzie konsularnym. Spowoduje to natychmiastowe unieważnienie dokumentu w systemie informatycznym, co gwarantuje posiadaczowi dokumentu, iż nie zostanie obciążony konsekwencjami nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę. Fakt utraty dowodu osobistego należy również zgłosić do dowolnego banku. Zostanie on odnotowany w systemie informatycznym, do którego dostęp posiadają wszystkie banki, co uniemożliwi zaciągnięcie zobowiązania finansowego z wykorzystaniem danych osoby, która utraciła dowód osobisty.