n w    w w w w

Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 25 września 2013 10:59

                                                                                                Budziszewice, dnia  25 września 2013 roku


                                                                                                Mieszkańcy Gminy

                                                                                                _____________________________________       Zapraszam na nadzwyczajną XXVI sesję Rady Gminy Budziszewice,  która   odbędzie  się  w dniu 27 września 2013 roku /piątek/ o godzinie 13,00 w  sali posiedzeń Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał  w sprawach:
  4. przyjęcia  informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Budziszewice za I półrocze 2013 roku,
  5. zmiany  budżetu  gminy na 2013 rok,
  6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok,
  7. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady Gminy.
  8. Zapytania i wolne wnioski.
  9. Sprawy różne.
  10. Zakończenie obrad.

                                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                       (-)  Piotr Jagiełło