n w    w w w w

Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 30 października 2013 08:12

PROTOKÓŁ
z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
dotyczących treści ,,Rocznego programu współpracy Gminy Budziszewice z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o któych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014"

Czytaj treść protokołu