n w    w w w w

Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 05 listopada 2013 13:59

Sprawowanie osobistej opieki

nad dzieckiem

korzystna zmiana ustawy

o ubezpieczeniu społecznym rolników

Od 1 września 2013 r., obowiązują nowe przepisy umożliwiające finansowanie z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Jeżeli zatem sprawujecie Państwo osobistą opiekę nad dzieckiem w wieku do 5 lat, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego w wieku do 18 lat, to możecie skorzystać z prawa do finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w KRUS.

                                                                              Czytaj więcej