n w    w w w w

Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 12 lutego 2014 15:32

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r.
zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
na terenie Gminy Budziszewice wraz z udzieleniem wsparcia finansowego.

Czytaj treść ogłoszenia