n w    w w w w

Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
poniedziałek, 17 lutego 2014 16:01


Protokół z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących treści
,,projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej"

Czytaj treść protokołu