n w    w w w w

Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 19 lutego 2014 08:43

Ogłoszenie Wójta Gminy Budziszewice
w sprawie zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej
w celu opiniowania ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert
na realizację w 2014 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu na terenie Gminy Budziszewice wraz z udzieleniem wsparcia finansowego


Czytaj treść ogłoszenia