n w    w w w w

 
 Krótkie podsumowanie 2017 roku

1Gmina Budziszewice w żaden szczególny sposób nie celebruje otwierania czy też oddawania do użytku realizowanych inwestycji w trakcie roku. Dlatego u progu Nowego Roku warto podsumować to co udało się zrealizować w minionym.
1. Przebudowaliśmy i zmodernizowaliśmy blisko 4 km dróg:
- Węgrzynowice
- Budziszewice ul. Osiedlowa
- Teodorów - ul. Bartoszówka
- Budziszewice ul. Kolejowa
- Agnopol
2. Wybudowaliśmy kanalizację sanitarną na ulicach: Kolejowej, Granicznej i Szkolnej.
3. Wykonaliśmy projekt przebudowy Domu Ludowego w Mierznie i ogłosiliśmy przetarg na wykonanie inwestycji.
4. Wykonaliśmy wodociągi na ul. Sadowej i wzdłuż drogi ul. Cmentarnej - CPN.
5. Uzyskaliśmy 2,3 mln dofinansowania na budynek szkoły i wyłoniliśmy wykonawcę w przetargu na wykonanie inwestycji.
6. Wykonaliśmy projekty oświetlenia na skwerku i ul. Sadowej.
7. Uzyskaliśmy dofinansowanie i wyłoniliśmy w przetargu wykonawcę kanalizacji na ul. Leśnej w Budziszewicach.
8. Uruchomiliśmy Pocztę w nowym budynku Urzędu Gminy.
9. W wyniku przetargu udało nam się znaleźć nabywców na wszystkie działki przy ul. Sadowej (nowi mieszkańcy gminy).
10. Wykonaliśmy opracowanie geodezyjne pod zamianę działek przy drodze Teodorów - Bartoszówka (kolejne działki budowlane gminy).
11. Wykonaliśmy wspólnie z powiatem tomaszowskim projekt i rozpoczęliśmy pracę przy chodniku w miejscowości Rękawiec.
To tylko najważniejsze i kwotowo najwyższe przedsięwzięcia w 2017 roku. Wartość wszystkich realizowanych i tych po przetargach to blisko 10 mln złotych (prawie 6 mln złotych dofinansowania z UE). 
Dla porównania gminy naszej wielkości inwestują rocznie nie więcej niż 300 tyś złotych (łatwe do zweryfikowania nawet w internecie).