n w    w w w w

Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 06 kwietnia 2018 10:31

Informacja Wójta Gminy Budziszewice
w sprawie wyników otwartego konkursu ofert
na realizację w 2018 roku zadania publicznego
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
na terenie Gminy Budziszewice wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie

Treść informacji w formacie PDF