n w    w w w w

Gmina Budziszewice - Gminny Serwis Informacyjny - Ogłoszenia
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 27 listopada 2018 09:45

Zbiórka nakrętek

 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
poniedziałek, 26 listopada 2018 12:28

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego na swojej stronie internetowej www.izbarolnicza.lodz.pl oraz w miesięczniku W NOWEJ ROLI  /na stronie internetowej jest dostępna elektroniczna wersja publikacji, natomiast w biurach powiatowych IRWŁ - papierowa/ zamieszcza specjalistyczne artykuły, informacje oraz komentarze dotyczące rolnictwa województwa łódzkiego, krajowego i światowego, a także informuje o swojej działalności.

 

zaproszenie

 

Więcej…
 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 23 listopada 2018 14:34

Obwieszczenie Wójta Gminy Budziszewice z dnia 23 listopada 2018 roku
o miejscu wyłożenia książki ewidencji pobytu myśliwych
na polowaniu indywidualnym Wojskowego Koła Łowieckiego nr 452 ,,HUBAL"
w Tomaszowie Mazowieckim

Czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Budziszewice
o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań
zbiorowych w sezonie 2018/2019

Czytaj więcej

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 31 października 2018 14:58

                                                                 
Ogłoszenie Wójta Gminy Budziszewice
 z dnia 31 października 2018 roku

w sprawie konsultacji projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Budziszewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”

Czytaj treść ogłoszenia

 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 30 października 2018 13:01

Budziszewice 8.11.2018

 
PDF Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
poniedziałek, 01 października 2018 07:53

plakat-pies poziom korekta

 
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
czwartek, 27 września 2018 14:12

plakat

 

Dożynki 2018

 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 14 sierpnia 2018 07:30

e-zaproszenie Rol-Szansa 2018 PLAKAT Rol-Szansa 2018

 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
poniedziałek, 30 lipca 2018 13:43

OGŁOSZENIE

O PLANOWANYM TRENINGU SYSTEMU ALARMOWANIA

- WŁĄCZENIU SYREN ALARMOWYCH

Realizując postanowienia zawarte w § 10  ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach /Dz. U. z 2013 r. poz. 96/ w związku z Zarządzeniem Nr 105/2018 Szefa Obrony Cywilnej Województwa Łódzkiego Wojewody Łódzkiego z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania,

Wójt Gminy Budziszewice informuje, że

w  dniu 1 sierpnia br. o godz. 17.00, na czas 1 (jednej) minuty uruchomione zostaną syreny usytuowane na budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych w Budziszewicach i Rękawcu.

Tradycja związana z włączeniem w dniu 1 sierpnia syren alarmowych, obok realizacji obowiązku prowadzenia treningów systemu alarmowania, jest wyrazem upamiętnienia 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

                                                                                                                          
                                                                                                                            Z up. Wójta

                                                                                                                   (-) Małgorzata Piwońska
                                                                                                                             Inspektor

 

 

 
Ogłoszenie - szacowanie szkód - susza PDF Drukuj Email
Zamieszczony przez Katarzyna Kik   
piątek, 29 czerwca 2018 11:44

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Budziszewice informuje, o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych wystąpieniem suszy. Rolnicy i producenci rolni, u których powstały szkody mogą składać wnioski w terminie do dnia 13 lipca 2018 r. w Urzędzie Gminy Budziszewice, pokój nr 2, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek – piątek 7.30-15.30. Wzór wniosku wraz załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.budziszewice.net oraz w Urzędzie Gminy w Budziszewicach, a także na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi www.lodz.uw.gov.pl w zakładce Rolnictwo.

Do wniosku należy załączyć wydruk wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2018 r. wraz z potwierdzeniem złożenia.

Poprawiony: piątek, 29 czerwca 2018 12:05
Więcej…
 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 20 czerwca 2018 12:54

Budziszewice lipiec 2018

 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
czwartek, 17 maja 2018 08:15

Zaproszenie na spotkania informacyjno - konsultacyjne

Czytaj więcej

Spotkanie informacyjno -konsultacyjne plakat

 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
poniedziałek, 14 maja 2018 14:45

spalski konkurs foto 2018

 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 11 kwietnia 2018 12:15

ZAPROSZENIE

W związku z realizacją projektu „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego
Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego",
Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Starosta Powiatu Tomaszowskiego

zapraszają przedsiębiorców na

Międzynarodowe Targi Wyrobów
Spożywczych
POLAGRA FOOD w Poznaniu

w dniach 8-10.05.2018

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy

Umowa na dofinansowanie

Zaświadczenie o pomocy de minimis

Formularz informacyjny o pomocy de minimis

Wniosek o udzielenie pomocy de minimis

Karta oceny

Warunki uczestnictwa

Postanowienia szczegółowe

Regulamin rekrutacji

 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 11 kwietnia 2018 12:04

Turnusy rahabilitacyjne

Bezpłatna rehabil. dla rolników

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 06 kwietnia 2018 10:31

Informacja Wójta Gminy Budziszewice
w sprawie wyników otwartego konkursu ofert
na realizację w 2018 roku zadania publicznego
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
na terenie Gminy Budziszewice wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie

Treść informacji w formacie PDF

 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
czwartek, 05 kwietnia 2018 08:41

służba przygotowawcza

 

życzenia 2018 w

 
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
poniedziałek, 26 marca 2018 13:42

ZAPROSZENIE

na bezpłatne badania w ramach

,,Programu wczesnego wykrywania nowotworów płuc"

Czytaj więcej na temat badań

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 15