Drukuj
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
czwartek, 21 lutego 2019 14:34

 

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Budziszewice informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, prosimy mieszkańców Gminy Budziszewice o wypełnienie formularza dotyczącego posiadania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Formularze będą roznoszone przez Sołtysów razem z decyzją o podatku od nieruchomości, można je również pobrać ze strony lub otrzymać w Urzędzie Gminy w Budziszewicach

Wypełnione formularze można złożyć w Urzędu Gminy pok. 2 w godzinach pracy urzędu bądź przekazać za pośrednictwem Sołtysa wsi.

Niezłożenie informacji będzie skutkowało koniecznością przeprowadzenia kontroli na nieruchomości w celu uzyskania niezbędnych danych do prowadzenia ewidencji.

Formularze prosimy złożyć do dnia 15 marca 2019 roku. Bardzo dziękujemy za współpracę.

Pobierz treść formularza                                                                                                     

                                                                                                                                     Młodszy Referent

                                                                                                                                 (-) Angelika Słomska