Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na... Drukuj
Zamieszczony przez Katarzyna Kik   
poniedziałek, 21 marca 2016 14:06

Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej - 21 marca 2016 r.