Drukuj
Przygotowania do obchodów

Dokładnie 90 lat temu Ochotnicza Straż Pożarna w Budziszewicach zapoczątkowała swoją działalność . Z tej okazji 12 września 2009 roku odbędzie się uroczystość upamiętniająca to wydarzenie. Jest to również idealna okazja do przypomnienia dorobku tej jednostki. Przez prawie 100 lat członkowie OSP czynnie uczestniczyli w życiu społecznym. Nie tylko zapewniali bezpieczeństwo mieszkańcom gminy oraz chronili  ich mienie przed skutkami zdarzeń losowych, ale również kładli nacisk na aspekt kulturalny regionu poprzez udostępnianie placu oraz budynku strażnicy na uroczystości gminne.
Obecnie remiza i położony wokół niej teren objęte są przygotowaniami do obchodów. Aby jednak prace przebiegały sprawnie i w sposób zorganizowany Zarząd OSP wcześniej zwołał zebranie, na którym padły propozycje zadań inwestycyjnych, a także uzgodniony został całkowity zakres rzeczowy i finansowy powziętych prac. Ponadto Zarząd odbył dwa spotkania z sołtysami i przedstawicielami KGW z terenu gminy, a 21.08.2009 roku powołany został 16- sto osobowy Komitet Organizacyjny, w którego skład wchodzą: Zarząd, Wójt Gminy, okoliczni przedsiębiorcy, a także osoby reprezentujące: Zespół Szkół, Powiatowy Bank Spółdzielczy, KGW, Służbę Zdrowia, Lasy Państwowe oraz Kościół.
Na 1- ego września zaplanowane zostało zebranie z przedstawicielami sołectw, które zajmą się przygotowaniem poczęstunku

Obecnie przeprowadzany jest remont budynku strażnicy, zostały wykonane obróbki blacharskie, docieplenie a także wymienione zostały drzwi garażowe. Na dzień dzisiejszy strażakom zostały do wykonania jedynie prace organizacyjne i porządkowe.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym pochodzącym z Europejskiego Funduszu Społecznego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy część oficjalna uwieńczona zostanie plenerową zabawą pt. „Integracja po strażacku ". Druhowie przygotowali na ten dzień bogaty program, który rozpocznie się od uroczystej mszy odprawionej w kościele parafialnym. Zebrani goście przejdą później na plac położony przy remizie, gdzie odbędzie się dalsza część obchodów, na które będą składać się wystąpienia oficjalne i artystyczne.
W czasie uroczystości będzie można degustować potrawy regionalne przygotowane przez osiem sołectw. Każdy miłośnik kulinarnych przysmaków znajdzie coś dla siebie, bowiem będą nie tylko tradycyjne dania, pieczołowicie kultywowane, ale również potrawy, których przygotowanie zmieniło się na przestrzeni lat. W porze nocnej będzie można odpocząć przy dźwiękach muzyki, natomiast finalna część uroczystości zostanie uwieńczona profesjonalnym pokazem sztucznych ogni zapewniającym niezapomniane doznania świetlne i akustyczne.

Bogaty program przygotowany przez strażaków gwarantuje duże emocje i niecodzienne wrażania.