Drukuj

straz_1
Pamiętamy ...

,, Ochotnicze straże ogniowe
są wprost wymarzoną placówką
ku uobywatelnieniu mieszkańców,
którzy z biernych stają się
czynnymi członkami społeczeństwa,
świadcząc mu, a przeto i sobie,
wiele korzyści, których wyniki
nie dają długo na siebie czekać"


Bolesław Chomicz


W dniu 4 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażaka. Z tej okazji 3 maja b.r w Kościele w Budziszewicach  odbyła się uroczysta msza w intencji strażaków. We mszy udział wzięli strażacy ochotnicy z terenu gminy: OSP Budziszewice i OSP Rękawiec.
Podczas mszy proboszcz tutejszej parafi podziękował strażakom za służenie pomocą ludziom oraz podkreślił ważną rolę, jaką  w życiu społecznym spełniają Ochotnicze Straże Pożarne.
Po mszy druhowie udali sie na cmentarz parafialny, by na grobach swoich kolegów strażaków położyć czerwone róże i zapalić znicze.

stra_2straz_3