n w    w w w w

PPWOW - Program Integracji Społecznej
Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
poniedziałek, 29 marca 2010 15:41
 
Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 16 marca 2010 15:15

Zaproszenie Nr PPWOW DiM 1/2010
do składania oferty na usługi Integracji Społecznej

o wartości nieprzekraczającej 2000 euro w ramach
Poakcesyjnego Programu wsparcia Obszarów Wiejskich,
w trybie procedury specjalnej CPP

Formularz oferty Wzór umowy

Wzór sprawozdania
 
Drukuj Email
 
Drukuj Email
Informacja o wyborze ofert na usługi integracji społecznej

pt.,, Działania ukierunkowane na integrację oraz zwiększenie aktywności mieszkańców
gminy Budziszewice poprzez stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju."


Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 2/2009 Wójta Gminy Budziszewice z dnia 5 stycznia 2009r. w celu dokonania wyboru usługodawców realizujących Program Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, finansowanego z umowy pożyczki nr 7358 POL, zawartej w dniu 07 kwietnia 2007r. pomiędzy Rządem Polskim a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju dokonała w dniu 25 czerwca 2009r. oceny ofert złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej, ogłoszone przez Wójta Gminy Budziszewice.
W wyniku oceny ofert wybrano następujących usługodawców:

1.Stowarzyszenie Kobiet Kreatywnych SZYK z Budziszewic - na świadczenie usługi ,, Zorganizowanie jednodniowego pikniku rodzinnego w miejscowości Budziszewice"
2.Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich ,, Mierznianki" z Mierzna - na świadczenie usługi ,, Rozszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców gminy Budziszewice w Domu Ludowym w Mierznie"
3.Koło Gospodyń Wiejskich z Rękawca - na świadczenie usługi ,, Organizowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu dla mieszkańców gminy w pomieszczeniach Filialnej Szkoły Podstawowej w Rękawcu"
4.Kolektyw Kobiet Przedsiębiorczych z Węgrzynowic - na świadczenie usługi ,, Organizowanie różnorodnych form spędzania wolnego czasu dla mieszkańców gminy w Świetlicy Wiejskiej w Węgrzynowicach".

Z wymienionymi usługodawcami w dniu 26 czerwca 2009r. zostały podpisane umowy na świadczenie usług społecznych dla mieszkańców gminy.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 4