n w    w w w w

PPWOW - Program Integracji Społecznej
Drukuj Email
środa, 03 czerwca 2009 15:55

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA
Usługi integracji społecznej

Usługi dla mieszkańców gminy Budziszewice

 
Drukuj Email
Informacja o wyborze ofert na usługi integracji społecznej

pt. ,,Działania ukierunkowane na integrację oraz zwiększenie aktywności
i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży poprzez stworzenie warunków
do wszechstronnego rozwoju"


Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 2/2009 Wójta Gminy Budziszewice z dnia 5 stycznia 2009r., w celu dokonania wyboru usługodawców realizujących Program Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, finansowanego z umowy pożyczki nr 7358 POL, zawartej w dniu 07 kwietnia 2007 r. pomiędzy Rządem Polskim a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju dokonała w dniu 27 lutego 2009r. oceny ofert złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej, ogłoszone przez Wójta Gminy Budziszewice.
W wyniku oceny ofert wybrano następujących usługodawców:
  1. Stowarzyszenie Kobiet Kreatywnych SZYK z Budziszewic -na świadczenie usługi - ,, Rozwój zorganizowanych form kształcenia dzieci i młodzieży poprzez zajęcia organizowane w pomieszczeniach Gminnej Biblioteki Publicznej w Budziszewicach"
  2. Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich ,, Mierznianki" z Mierzna -na świadczenie usługi- ,,Rozszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w Domu Ludowym w Mierznie"
  3. Koło Gospodyń Wiejskich z Rękawca -na świadczenie usługi -,, Organizowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w pomieszczeniach Filialnej Szkoły Podstawowej w Rękawcu"
  4. Kolektyw Kobiet Przedsiębiorczych z Węgrzynowic- na świadczenie usługi - ,,Organizowanie różnorodnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w Świetlicy Wiejskiej w Węgrzynowicach"

    Z wymienionymi usługodawcami w dniu 02 marca 2009r. zodstały podpisane umowy na świadczenie usług społecznych dla dzieci i młodzieży.
 
Drukuj Email
środa, 04 lutego 2009 16:17
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA
Usługi integracji społecznej

 
Drukuj Email
Panie z gminy Budziszewice sięgają po środki z PPWOW

p2040020spotkanie_szkol2

O tym, iż kobiety zamieszkałe na terenie gminy Budziszewice identyfikują się z problemami, które występują na terenie gminy wiemy od dawna. 07 sierpnia 2008r. udowodniły, że można na nie liczyć w każdej sytuacji. W tym dniu bowiem rozpoczęto prace nad budową Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Budziszewice na lata 2008-2015 i w odpowiedzi na zaproszenie ze strony Wójta Gminy Mariana Holaka licznie przybyły na I warsztaty. Następnie jeszcze kilkakrotnie uczestniczyły w kolejnych spotkaniach identyfikując problemy społeczne z jakimi boryka się gmina i proponując rozwiązania jakie należy zastosować, aby wszystkim żyło się lepiej.
W ten sposób powstała strategia, która została zatwierdzona przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ( dodajmy, iż stworzenie strategii było wymogiem skorzystania ze środków finansowych, które gmina Budziszewice otrzymała w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich).

Więcej…
 
Drukuj Email

PODRĘCZNIK REALIZACJI PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

PODRĘCZNIK REALIZACJI PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 4