n w    w w w w

50 lat minęło ...

50_lat_718 listopada 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Budziszewicach odbyła się uroczystość wręczenia ,,Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie".
Wśród polskich odznaczeń jest to medal szczególny, przeznaczony dla określonej grupy naszych obywateli. Otrzymuje go bowiem dwoje ludzi, których wspólne rodzinne życie jest powodem do dumy i radości najbliższych, a także wzorem i przykładem wierności. Medal ten jest symbolicznym wyrazem uznania, jakie żywią władze Rzeczypospolitej dla życia rodzinnego oraz wagi, jaką przywiązują do pomyślności każdej rodziny, do siły promieniującej z trwałego związku małżeńskiego. Odznaczenie to jest również publicznym wyrazem wdzięczności za ofiarny, codzienny trud w pokonywaniu przeciwności losu, za wspieranie się wzajemne w niezłomnej realizacji małżeńskiej przysięgi, za odpowiedzialność i poświecenie w budowaniu i umacnianiu rodziny.

W tym roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał medale następującym małżonkom:
1. Janinie i Janowi małż. Dzikowskim,
2. Czesławie i Zdzisławowi małż. Janowskim,
3. Wiesławie i Marianowi małż. Kotynia,
4. Eugenii i Józefowi małż. Mucha,
5. Stanisławie i Stanisławowi małż. Sołtysiakom.

Wręczono również medale przyznane wcześniej przez Prezydenta Państwu Stanisławie i Janowi Miedzińskim.

50_lat_1Uroczystej dekoracji Jubilatów dokonał Wójt Gminy Budziszewice – Marian Holak, Sekretarz Gminy Alina Jarecka, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jagiełło oraz pracownik Urzędu Gminy realizujący zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego Małgorzata Piwońska.
Uroczystości towarzyszyła miła atmosferze. Były gratulacje, życzenia i kwiaty od samorządu gminnego oraz tort i tradycyjna lampka szampana.
Po części oficjalnej Jubilaci zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek, któremu towarzyszyły miłe chwile wspomnień.

 

Wszystkim Jubilatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy oraz życzymy zdrowia na dalsze lata życia. M.P.

 

50_lat_250_lat_450_lat_550_lat_3

50_lat_65_lat_12
50_lat_1150_lat_10

50_lat_950_lat_8

50_lat_7