n w    w w w w

Email
Podwójne korzyści

zdjecie_6Gmina Budziszewice, po wielu miesiącach negocjacji, wykupiła od OSP nieruchomość za 100.000 zł. Wójt Gminy Marian Holak podkreśla, że strażacy sprzedając działkę, pokazali, iż dobro publiczne ma dla nich duże znaczenie.
Teren, na którym znajduje się basen, położony jest w centrum wsi. Jest on jednym z najważniejszych elementów przestrzeni publicznej. Niestety, obecnie miejsce to nie wpływa pozytywnie na atrakcyjność i estetykę Budziszewic. To się jednak wkrótce zmieni, bowiem 3 lipca w biurze notarialnym w Tomaszowie Maz. spisano akt prawny na wspomnianą wyżej nieruchomość. Na przeprowadzonej transakcji gmina Budziszewice skorzysta podwójnie, bowiem strażacy zamierzają w najbliższych dniach przystąpić do termomodernizacji budynku strażnicy.

Za uzyskane środki finansowe zostanie przeprowadzona elewacja tego budynku, który będzie zdobić centrum wsi, natomiast gmina może przystąpić wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich do prac mających na celu przebudowę basenu na funkcjonalne skrzyżowanie, które jest niezbędne ze względu na duży w tym miejscu ruch samochodowy. Ponadto pozostała część tego terenu stanie się w przyszłości przestrzenią kulturalną, która będzie posiadać miejsca sprzyjające wypoczynkowi, integracji społecznej i rekreacji. Właściwie zagospodarowana nieruchomość w znacznym stopniu poprawi estetykę przestrzeni, co pozytywnie wpłynie na postrzeganie Budziszewic przez turystów.
Gmina niebawem przystąpi do prac projektowych obejmujących wspomniany teren, mając na uwadze, by dobrze opracowany projekt, pozwolił uzyskać zewnętrzne dofinansowanie.

basen_1Zdaniem Wójta Gminy Mariana Holaka, największą przeszkodą w rozwoju naszego regionu był m.in. brak przestrzeni do zagospodarowania. Sytuacja ta uległa jednak zmianie, czego dowodem jest fakt, iż gmina w ostatnich latach przejęła Ośrodek Zdrowia, kupiła pawilon oraz działki, na których będzie znajdować się w przyszłości oczyszczalnia ścieków a także kupiła działki położone przy ulicy Bartoszówka, ponadto nabyła i właściwie zagospodarowała teren, na którym znajduje się obecnie strefa parkingowa. Tak duże inwestycje wymagają wielkich nakładów finansowych, pozwalających zrealizować zamierzone cele. Te z kolei powinny w przyszłości zaowocować nowymi inwestycjami.