n w    w w w w

Edycja I

Polski Ład

Zadanie obejmuje sieć drogową w gminie Budziszewice i realizowana będzie poprzez remonty dróg powiatowych i gminnych, tj.:
1.    Remont drogi powiatowej nr 2920E odc. Budziszewice-Węgrzynowice
2.    Remont drogi powiatowej nr 4300E Budziszewice-Rękawiec
3.    Remont drogi gminnej w miejscowości Węgrzynowice
4.    Remont drogi gminnej w miejscowości Józefów Stary
5.    Remont drogi gminnej w miejscowości Nowy Józefów

Całkowita wartość zadania wynosi 10 691 559,60 zł brutto.
Wartość dofinansowania wynosi 8 835 000,00 zł.