n w    w w w w

Monitoring

kamera

KLAUZULA INFORMACYJNA 
dotycząca przetwarzania danych osobowych
w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym

Czytaj treść dokumentu

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO

obsługiwanego przez Urząd Gminy w Budziszewicach

Czytaj treść dokumentu