n w    w w w w

Lokalna Grupa Działania
Informacja o Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "BUD-UJ RAZEM" PDF Drukuj Email
Zamieszczony przez Katarzyna Kik   
poniedziałek, 18 kwietnia 2016 08:43

baner LGD

 
,, BUD-UJ Razem" PDF Drukuj Email

Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania ,, BUD-UJ Razem" ma na celu działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Gmina Budziszewice przystąpiła do Stowarzyszenia obejmującego obszar gmin: Budziszewice, Ujazd, Będków, Czarnocin-jako członek zwyczajny. Siedzibą Stowarzyszenia jest Gminny Ośrodek Kultury, Osiedle Niewiadów Nr 43, 97-225 Ujazd.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie i finansowanie :
  • przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych, konferencji i konkursów,
  • imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, takich jak festiwale, przeglądy, happeningi,
  • festynów, targów, pokazów i wystaw , zawodów, turnieji-służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
  • działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej,
 2. prowadzenie bezplatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych związanych z realizacją LSR,
 3. współpracę i wymianę doswiadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,
 4. prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD określonych w prawie polskim, przepisach PROW i prawie Unii Europejskiej,
 5. róznicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
 6. tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
 7. odnowa i rozwój wsi,
 8. wdrażanie lokalnej strategii rozwoju,
 9. funkcjonowanie lokalnej grupy działania.

  STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ,,BUD-UJ Razem"
  LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LGD ,,BUD-UJ Razem" cz.I cz.II cz.III