n w    w w w w

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg PDF Drukuj Email

 

Tablica

 

Zadanie pn. „Remont drogi Nowe Mierzno – Nowy Rękawiec” dofinansowane z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizowane jest na fragmentach dwóch dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach Nowe Mierzno oraz Nowy Rękawiec. Zakres prac obejmuje:

- oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni bitumicznej,

- skropienie emulsją asfaltową podłoża bitumicznego,

- skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównania bitumicznego,

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm,

- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym i ich zagęszczenie.

Całkowita wartość zadania : 876.594,26 zł

Kwota dofinansowania: 347.788,00 zł

 

Stan dróg przed realizacją zadania:

IMG 20230426 162208

IMG 20230426 161828

IMG 20230426 162008

IMG 20230426 162414

IMG 20230426 162425

 

 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 

tablica Leśna