n w    w w w w

 

tablica Adamów Antolin1

Zadanie pn. „Remont drogi gminnej miejscowościach Adamów, Antolin” dofinansowane z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizowane jest na fragmencie drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowościach Adamów oraz Antolin. Zakres prac obejmuje:
- roboty pomiarowe
- oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni bitumicznej,
- skropienie emulsją asfaltową podłoża bitumicznego,
- skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównania bitumicznego,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm,
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym i ich zagęszczenie.
Całkowita wartość zadania : 479.567,27 zł
Kwota dofinansowania: 234.500,00 zł

received 192633983846903received 327185126461869received 965932817805491received 1262580574361996received 1471753370283185received 1475113859915732received 1536512253757397received 2680352072119708

 

 

 
Email

 

Tablica

 

 

Zadanie pn. „Remont drogi Nowe Mierzno – Nowy Rękawiec” dofinansowane z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizowane jest na fragmentach dwóch dróg gminnych zlokalizowanych w miejscowościach Nowe Mierzno oraz Nowy Rękawiec. Zakres prac obejmuje:

- oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni bitumicznej,

- skropienie emulsją asfaltową podłoża bitumicznego,

- skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównania bitumicznego,

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm,

- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym i ich zagęszczenie.

Całkowita wartość zadania : 876.594,26 zł

Kwota dofinansowania: 347.788,00 zł

 

Stan dróg przed realizacją zadania:

IMG 20230426 162208

IMG 20230426 161828

IMG 20230426 162008

IMG 20230426 162414

IMG 20230426 162425

 

 

 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 

tablica Leśna