n w    w w w w

Gmina Budziszewice - Gminny Serwis Informacyjny - Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Maz. Oddział w Budziszewicach
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz A - budynki i lokale mieszkalne POBIERZ
 
Deklaracja dotycząca żródeł ciepła i żródeł spalania paliw Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne POBIERZ
 
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy / o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego POBIERZ
 
Wniosek o wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego/wodociągowego POBIERZ
 
Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę/w sprawie wprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych POBIERZ

Podanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego POBIERZ

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew na terenie Gminy Budziszewice POBIERZ
 
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi POBIERZ
 
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego POBIERZ

Wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych/ o aktualizację danych w rejestrze danych kontaktowych/ o usunięcie danych z rejestru danych kontaktowych POBIERZ

Wniosek o wydanie dowodu osobistego POBIERZ
 
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL POBIERZ
 
Formularze stosowane przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego POBIERZ
 
Druki deklaracji podatkowych i informacji obowiązujących od 1 lipca 2019 roku POBIERZ


Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej POBIERZ

Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości POBIERZ