n w    w w w w

Zaproszenie na szkolenie

w projekcie ,,Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Budziszewice"

Czytaj więcej

 
PDF 

ZAPRASZAMY
DO ZGŁASZANIA SIĘ NA
BEZPŁATNE SZKOLENIA

w projekcie ,,Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Budziszewice"

Czytaj więcej

 

 

Szkolenia trwają

formatka

zdjecie 1Trwa realizacja projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Budziszewice”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczące realizacji projektu granowego pn. „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”.

Więcej…
 
Obowiązek informacyjny RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Czytaj treść informacji

 
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Czytaj treść regulaminu

 
Zaproszenie na szkolenie

2

 
Informacja

początek

 

Gmina Budziszewice i Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju zapraszają na

BEZPŁATNE SZKOLENIA

w projekcie „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Budziszewice”

organizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ,

Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

Działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

dotyczące realizacji projektu grantowego

 pn. E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO.

Czytaj więcej

 

Informujemy, że GMINA BUDZISZEWICE

 otrzymała 84.000,00zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

na realizację projektu

pt. Rozwój kompetencji cyforwych mieszkańców Gminy Budziszewice

realizowanego w ramach projektu grantowego

 Nr POPC.03.01.00-00-0073/18

 pt. „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO”.

PROJEKT REALIZOWANY JEST WE WSPÓŁPRACY Z FUNDACJĄ WSPIERANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, ul. Mrówcza 33,  04-857 Warszawa

Czytaj więcej