n w    w w w w

Email
Stawiamy na edukację

pict0007Jednym z ważnych, a może najważniejszym priorytetem w działaniach gminy winna być edukacja. Tak dzieje się od kilku lat w gminie Budziszewice.
W 2007 roku została przeprowadzona reorganizacja systemu oświaty, który z roku na rok stawał się coraz bardziej niewydolny. Mała gmina z najmniejszym budżetem w województwie łódzkim, przy malejącej subwencji na oświatę, nie była w stanie sprostać rosnącym kosztom. Uczniowie zaczęli odchodzić do innych szkół, największy spadek zanotowano w 2001 roku.
Po przeprowadzonej reorganizacji sytuacja uległa diametralnej zmianie. W 2008 roku utworzone zostało przedszkole, do którego w pierwszym roku uczęszczało 25 dzieci, w tym roku jest ich już 40. Od 2006 roku liczba uczniów w szkole podstawowej i gimnazjum wzrosła o ok. 30%, edukacją zostały objęte wszystkie 5 i 6-latki. Wyniki egzaminów gimnazjalnych z 2008 i 2009 roku plasują szkołę w pierwszej trójce w powiecie.
Od 2007 roku zaczęliśmy inwestować w infrastrukturę oświaty . Wykonano modernizację budynku, w którym funkcjonuje Zespół Szkół w Budziszewicach, łącznie z wymianą okien i remontem dachu sali gimnastycznej. Dodatkowo przebudowano wjazd i parking.
W 2009 roku przeprowadzono remont Filialnej Szkoły Podstawowej w Rękawcu a w Budziszewicach przy szkole rozpoczęto I etap budowy miasteczka ruchu drogowego- termin oddania do użytku 31 sierpnia br.- placu zabaw i urządzania ścieżki sportowej, której oddanie do użytku planuje się na dzień 20 listopada br. W trosce o bezpieczeństwo uczniów zainstalowany zostanie monitoring. W II etapie powstanie wielofunkcyjne boisko i budynek socjalno-dydaktyczny . Całkowity nakład finansowy szacuje się na około 3 mln złotych- część kosztów pokryte zostanie ze środków UE.
Można śmiało stwierdzić, iż w budziszewickiej oświacie dokonuje się w ostatnich latach prawdziwa rewolucja.