n w    w w w w

Drukuj Email
Miasteczko ruchu drogowego

miasteczko_1Wiemy, jak często dochodzi w Polsce do wypadków drogowych, których ofiarami są m.in. młodzi ludzie. Przyczyną tego stanu rzeczy jest ich niewiedza bądź zbyt mała wiedza na temat właściwego poruszania się po ulicy. Jest to poważny problem, ponieważ prowadzi do tragicznych sytuacji, o których przypominają nam dane statystyczne, przedstawiające, niestety, zatrważająco dużą liczbę wypadków. Nie można bagatelizować tego problemu, bowiem najważniejsze jest bezpieczeństwo ludzi. Dlatego Wójt Gminy Marian Holak dążył, by powstało specjalnie przygotowane miejsce, które sprzyjałoby edukacji młodzieży. Cel został osiągnięty. Dzisiaj, przy Zespole Szkół w Budziszewicach, istnieje miasteczko ruchu drogowego. Profesjonalnie zaprojektowany plac pełni ważną funkcję, jaką jest podnoszenie poziomu świadomości młodym ludziom. Wartość jego budowy wraz z wyposażeniem to 160.000 zł. Dwie trzecie tej kwoty pochodzi ze środków UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przygotowany plac posiada rondo, uliczki, chodniki, przejścia dla pieszych, znaki drogowe i ławki. Pozostało jeszcze do wykonania zasianie trawy i zasadzanie krzewów.
Warto również wspomnieć, że miasteczko ruchu drogowego nie istnieje jeszcze w żadnej innej gminie wiejskiej powiatu tomaszowskiego. Władze Gminy Budziszewice wykazały się pomysłowością i szybkością działania.
miasteczko
Nowo zagospodarowany teren podoba się nie tylko starszym mieszkańcom, ale przede wszystkim uczniom, którzy nieukrywaną zadowolenia i deklarują chęć uczestniczenia w zajęciach przeprowadzanych na tym placu. Nauka przepisów drogowych będzie na pewno efektywniejsza, gdy część teoretyczna zostanie połączona z praktyką. Uczniowie nie tylko będą poznawać znaki drogowe, siedząc za szkolną ławką, ale również będą nabywać umiejętności radzenia sobie w realnych sytuacjach, np.: w jakim momencie należy włączyć się do ruchu drogowego, jak postępować, by nie stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu swojemu i innych ludzi.
Obserwując zajęcia z młodzieżą, zauważa się ich większe zaangażowanie, bowiem wyobrażają oni siebie jako prawdziwych uczestników ruchu drogowego. Nie bez znaczenia jest również lokalizacja placu. Znajduje się on daleko od ruchliwej ulicy, dzięki czemu rodzice mogą być spokojni o bezpieczeństwo swoich dzieci.