n w    w w w w

Email
Realizujemy marzenia

plac_zabaw_viOd kilku lat marzeniem władz gminy było stworzenie wokół Zespołu Szkół w Budziszewicach kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Miejsce to miało sprzyjać rekreacji dzieci, młodzieży i dorosłych oraz stwarzać alternatywne formy spędzania wolego czasu.
Od marzeń do wykonania droga była jednak daleka. Na szczęście władzom gminy udało się zrealizować zamierzony cel. Na przełomie 2007/2008 roku został przygotowany projekt zagospodarowania terenu przez panią dr Małgorzatę Milecką z KUL-u. Po uzgodnieniach i uzyskaniu stosownych pozwoleń można było przystąpić do jego realizacji. Potrzebne były jednak środki finansowe. Szansa pojawiła się w 2009 roku, gdy gmina w Urzędzie Marszałkowskim złożyła wniosek o dofinansowanie projektu.
W czerwcu 2009 roku władze gminy wiedziały już, że takie dofinansowanie będzie przyznane, można było zatem przystąpić do wykonania pierwszego etapu prac; najpierw miasteczka ruchu drogowego - oddanego do użytku 1 września b. r., a później do zasadniczej części zadania - parkingów, placu zabaw, ścieżek spacerowych i ścieżki zdrowia. Dziś możemy już podziwiać efekty pracy wykonanej przez firmę „Leśniewscy" z Chełma za kwotę 335.000 zł. Dwie trzecie tej kwoty pochodzi ze środków Unii Europejskiej.
Przed budynkiem szkoły położona jest kostka, umieszczone ławki, kosze oraz posadzone będą na wiosnę kwiaty. Inwestycja ta była niezbędna do przeprowadzania, ponieważ betonowe płyty, które utwardzały teren przed szkołą z biegiem czasu uległy zniszczeniu, niektóre popękały a inne, wymywane przez deszcz, były przesunięte, wskutek czego ich wygląd był nieestetyczny. Teraz nie tylko otoczenie przed głównym wejściem do szkoły uległo poprawie, odmieniony jest również teren przed bocznym wejściem obok sali gimnastycznej, tam oprócz chodnika powstał również parking.
Jednak największą radość wywołuje u dzieci plac zabaw. Na dużym, odpowiednio przygotowanym terenie, stoją masywne konstrukcje drewniane z kolorowymi dachami. Niektóre z nich połączone są linami, z których wykonano tunele i mosty. Niemałą atrakcją jest „sieć pająka", po której wspinają się małe dzieci, natomiast siatki wykonane ze splecionych lin, ustawione w kształcie czworokąta, są wyzwaniem dla starszych uczniów. Ponadto są huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki i piaskownica. Wiosną zasiana będzie trawa, która dopełni całości. Miejsce to z pewnością zapewni dzieciom maksimum radości, ale również zagwarantuje bezpieczeństwo, dzięki urządzeniom posiadającym certyfikaty.
Place zbaw z reguły tylko uprzyjemniają wypoczynek, lecz w tym przypadku miejsce to jest nie tylko atrakcją dla dzieci, ale również ozdobą terenu położonego przy szkole, ponieważ zdecydowanie poprawia jej wizualną stronę.
A to jeszcze nie koniec przewidzianych prac - 8 grudnia władze gminy ogłosiły przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z trybunami i bieżnią. Na początku stycznia 2010 roku powinna być podpisana umowa na wykonanie obiektu, którego oddanie do użytku planuje się już latem. Jak widać marzenia o bajkowej szkole się spełniają.

plac_zabaw_iiiplac_zabaw_i

plac_zabaw_vplac_zabaw_viii

plac_viiplac_zabaw_ii