n w    w w w w

Email


Turniej Wiedzy Pożarniczej


turniej_1W dniu 15 marca br. w Zespole Szkół w Budziszewicach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom".
Celem turnieju jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i oczywiście ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy do kształtowania wśród najmłodszego pokolenia zasad odpowiedniego zachowania się w przypadku zagrożenia zdrowia, życia czy mienia.
Organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy z wieloma organizacjami min. z Powiatowymi Komendami Straży Pożarnych.
Nad przebiegiem eliminacji gminnych czuwało jury złożone z przedstawicieli Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim st. asp. Piotra Ziółkowskiego i asp. Przemysława Burczyńskiego. W pracach komisji konkursowej uczestniczył również Komendant Gminny OSP - Stanisław Rutkowski.

turniej_2turniej_3

Turniej rozgrywany był w dwóch grupach wiekowych. I grupa wiekowa to uczniowie szkoły podstawowej, zaś II - to uczniowie gimnazjum.
W pierwszym etapie uczestnicy konkursu rozwiązywali, wcale nie taki prosty, test wyboru. Bo czy np. wszyscy wiedzą kim był Św. Florian, albo co oznacza pojęcie „resuscytacja oddechowo-krążeniowej"? Ci, którzy uzyskali największą liczbę punktów w następnym etapie odpowiadali na wylosowane przez siebie pytania. I tutaj też wcale nie było łatwo!

turniej_5

Najlepszymi w I grupie wiekowej okazali się: Mateusz Kubryn, Miłosz Olejniczak, Bartłomiej Kiciński, Dominik Melon.

W II grupie wiekowej zwyciężył Łukasz Deredas, a tuż za nim uplasowali się Daniel Wenecki i Patryk Wróbel.
Mateusz Kubryn i Łukasz Deredas zakwalifikowali się tym samym do eliminacji powiatowych.
Na zakończenie Wójt Gminy - Marian Holak i Komendant Gminny OSP - Stanisław Rutkowski wręczyli zwycięzcą nagrody, a wszystkim uczestnikom rozdano pamiątkowe dyplomy.

turniej_4

Tego dnia wręczono także nagrody i dyplomy uczestnikom XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Wiatr, wypadek, ogień, woda - strażak zawsze rękę poda". Uczestnicy konkursu podzieleni zostali, zgodnie z regulaminem konkursu, na następujące grupy wiekowe:
- I grupa - młodsza 6 - 8 lat,
- II grupa - średnia 9-12 lta,
- III grupa - starsza 13-16 lat.


turniej_6

Prace można było wykonać następującymi technikami: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, malowanie na tkaninie. Przeważał rysunek.
Wszystkie prace zgłoszone do konkursu były interesujące.
Wyróżniono: w I grupie wiekowej - Patrycję Kotynia i Klaudię Kaczmarek, w II grupie wiekowej - Aleksandrę Wróbel, Sandrę Stańdo, Jagodę Kaczmarek i Aleksandrę Sulma, w II grupie wiekowej - Paulinę Lewandowską i Justynę Owczarek.
Wyróżnione prace podziwiane będą w następnym etapie konkursu.
m.w.