n w    w w w w

Email
WIOSENNE OŻYWIENIE W INWESTYCJACH

oczyszczalnia_1Bardzo szybkie tempo budowy oczyszczalni ścieków w Budziszewicach nie słabnie.
W czasie długiej zimy prace budowlane były zatrzymane na około 2 miesiące, teraz zaległości zostały nadrobione i po zimowej przerwie nie ma już śladu.
Firma „Ecol-Unicon" wykonała budynek oczyszczalni w 90 %. Obecnie prowadzone są ciągi komunikacyjne do- i wokół oczyszczalni oraz instalowane zbiorniki główne do filtracji ścieków. Termin oddania do użytku, przewidziany na lipiec 2010 roku, nie wydaje się być zagrożony.
Przypominamy, że realizowane obecne przedsięwzięcie jest największą inwestycją w historii naszej gminy a jego wartość to 2,6 mln zł.


oczyszczalnia_2 oczyszczalnia_4

Z końcem kwietnia Firma „KB - Instalacje" przystąpiła do budowy 65-ciu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie naszej gminy - we wszystkich praktycznie miejscowościach - poza Budziszewicami.
Do końca maja inwestycja będzie praktycznie zrealizowana a jej wartość to 800 tys zł.
W kolejce czeka już 30 osób, dla których mają być projektowane następne przydomowe oczyszczalnie. Prace projektowe powinny ruszyć jeszcze w maju.

przydom._oczyszczal._1przydom._oczyszczal._3

5 maja 2010 roku Wójt Gminy Budziszewice podpisał umowę na modernizację pomieszczeń w Zespole Szkół. W tym tygodniu rozpoczęły się już w części mieszkalnej budynku Zespołu Szkół prace budowlane polegające na zaadaptowaniu pomieszczeń na świetlicę wiejską. Prace prowadzone są przez Firmę ,,Mil-Bud" z Koluszek. Termin realizacji zadania upłynie 3 lipca b. r. W ramach adaptacji zostaną wykonane sufity podwieszane, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, położone tynki i gładzie oraz założone instalacje centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjne. Koszt przeprowadzanych prac to 50 tys zł. Na wyżej wymieniony cel Gmina Budziszewice pozyskała środki z funduszy Unii Europejskiej.

30 kwietnia Wójt Gminy Budziszewice podpisał umowę na remont budynku byłej Szkoły Podstawowej w Węgrzynowicach - obecnie świetlicy wiejskiej. Wartość przewidzianych prac to ponad 200 tys zł. Wykonawcą prac została Firma Ekocenbud z Łodzi. Termin oddania inwestycji to 27 lipca 2010 roku. Na ten cel gmina pozyskała wsparcie z funduszy Unii Europejskiej.

10 maja Wójt Gminy Budziszewice podpisał z Firmą Ed-bud z Tomaszowa Mazowieckiego umowę na rozbudowę budynku pawilonu. W ramach modernizacji zostanie zmieniona konstrukcja dachu, dobudowana klatka schodowa, zamontowana winda. Wykonana zostanie również nowa elewacja budynku, podjazdy i schody zewnętrzne oraz stolarka okienna i drzwiowa. Przewidziana inwestycja jest współfinansowana przez Bank Spółdzielczy i właścicieli części handlowej położonej pod bankiem. Termin zakończenia prac przypada na 7 września 2010 roku.