n w    w w w w

Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
piątek, 26 listopada 2010 15:32
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Budziszewice o przeprowadzeniu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi

 

Zgodnie z regulaminem konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, przyjętym uchwałą Rady Gminy Budziszewice z dnia 4 listopada 2010 roku ogłaszam konsultacje:


1. Cel i przedmiot konsultacji:

- stworzenie płaszczyzny wymiany poglądów, zapewnienie formy dialogu społecznego oraz wzajemnego informowania się i wyrażania opinii na temat projektu rocznego programu współpracy Gminy Budziszewice z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

2. Czas rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce konsultacji:

•  rozpoczęcie konsultacji 06 grudnia 2010 roku;
•  zakończenie 20 grudnia 2010 roku.
•  termin składania uwag i opinii - do 20 grudnia 2010 roku.

3. Forma i zasięg terytorialny konsultacji:

•  w konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Budziszewice, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
•  konsultacje przeprowadza się w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się dnia 15 grudnia 2010 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej przy Urzędzie Gminy w Budziszewicach oraz za pomocą formularza zamieszczonego poniżej,
•  opinie i uwagi organizacji pozarządowych, przyjmowane będą podczas otwartego spotkania w dniu 15 grudnia 2010r. oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub osobiście w Urzędzie Gminy w Budziszewicach pokój nr 9 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2010 roku.

Formularz i program znajduję się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Budziszewice: http://www.bip.budziszewice.com.pl w zakładce: Ogłoszenia i informacje ,,Ogłoszenie Wójta Gminy Budziszewice o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi"

                                                                                                         Wójt Gminy
                                                                                                     (-) Marian Holak