n w    w w w w

Email
KOLEJNA HISTORYCZNA INWESTYCJA

J.Ch._PaskaPo ubiegłorocznym boomie inwestycyjnym – dla przypomnienia w 2010 r. ulokowaliśmy 5 mln zł w nowych przedsięwzięciach – pracownicy Urzędu Gminy złożyli do Urzędu Marszałkowskiego rozliczenia inwestycji przeprowadzonych ze środków Unii Europejskiej. Podjęte działania wymagały dużego wysiłku organizacyjnego, niemniej jednak przebiegły bardzo sprawnie. Po rozliczeniu wcześniejszych inwestycji, możemy przystąpić do realizacji zamierzeń na 2011 r. Zamierzenia te są ciągłością sukcesywnego planu rozwoju gminy w przeciągu następnych lat. Faktem jest, że mieszkańcy, widząc nowo zagospodarowywane przestrzenie, mają coraz większe oczekiwania a władze, jak widać – wymagania względem siebie.

W dniu 21 kwietnia złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi wniosek o dofinansowanie ze środków UE największej inwestycji w historii gminy Budziszewice, tj. budowy sieci kanalizacyjnej. Wartość wniosku na budowę I etapu kanalizacji to ponad 5 mln zł. Na I sesji Rady Gminy Wójt Marian Holak podkreślił, że zadanie to ma znaczenie priorytetowe.
Systemy kanalizacji przeznaczone są do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z budynków. Oferta została skonstruowana tak, aby sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających użytkowników. Wszystkie elementy odporne będą na działanie chemikaliów i temperatury.
J._Ch._Paska_1
Najpierw prace będą trwać przy ulicy J. Ch. Paska, a później sukcesywnie będą przesuwać się na dalsze obszary aż obejmą swoim zasięgiem całą miejscowość. Zachodzące zmiany obrazują dynamiczny rozwój gminy w ostatnich latach. Pod koniec 2009 r. pisaliśmy o budowie oczyszczalni ścieków jako największym przedsięwzięciu, którego koszt wyniósł aż 2.6 mln zł., natomiast już dziś realna jest inwestycja, która pochłonie na początek kwotę prawie dwukrotnie większą. Obrazuje to, jak poważne przedsięwzięcia są realizowane. Jak widać mimo bardzo małego budżetu Gmina Budziszewice, dzięki środkom pozyskiwanym z zewnątrz, dotrzymuje kroku innym gminom posiadającym znacznie większe fundusze.

Dla uzupełnienia informacji o planach inwestycyjnych należy również dodać, że już w najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na urządzenie strefy reprezentacyjnej przy kościele parafialnym w Budziszewicach. Jeżeli wszystko pomyślnie przebiegnie (warunki pogodowe), to już latem będziemy mogli korzystać z parkingu. Inwestycja w wysokości 180.000 zł jest dofinansowana ze środków UE. Poza tym trwają już prace przy sporządzaniu planu zagospodarowania przestrzennego w okolicy działek przy ulicy Sadowej. Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, to na początku 2012 r. gmina będzie mogła sprzedawać tam działki budowlane.