n w    w w w w

Zakładamy Gminną Orkiestrę Dętą      

orkiestra 1W dniu 10.04.2014r  rozpoczęły się pierwsze przesłuchania, pod względem predyspozycji słuchowych i rytmicznych, kandydatów do projektu pn. ,,Kultywowanie tradycji muzycznych w Gminie Budziszewice poprzez założenie orkiestry dętej" współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

W pierwszych warsztatach wzięło udział 24 uczestników, dzieci i młodzież z terenu Gminy Budziszewice w wieku od 7 do 18 lat.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Planowany termin realizacji projektu  IV - XI 2014 r.
Zajęcia prowadzone są przez kapelmistrza,  Pana Piotra Kopańskiego, absolwenta Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie -  Wydziału Wychowania Artystycznego.
Celem projektu jest powstanie orkiestry pn. ,,Gminna Orkiestra Dęta w Budziszewicach''.
Wszystkim uczestnikom projektu życzymy aby ich pasja wciąż się rozwijała i aby zarażali innych swą pozytywną energią muzyczną. A.A.

orkiestra 4


orkiestra 6


orkiestra 3