n w    w w w w

Nie tracimy czasu…

budowaRok 2014 jest kolejnym rokiem, w którym Gmina Budziszewice – przy bardzo dużym wsparciu środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej – intensywnie realizuje różnorodne inwestycje. Łatwo zauważyć, że od dłuższego czasu teren gminy przypomina jeden wielki plac budowy. Dzieje się tak dlatego, iż kontynuując działania podejmowane w latach poprzednich, obecnie realizowane są inwestycje w kilku miejscowościach gminy.

W sierpniu zakończono budowę drogi i chodnika w miejscowości Mierzno.
W tym samym czasie oddano do użytku kompleks sportowo - rekreacyjny w Rękawcu. W ramach zadania powstało wielofunkcyjne boisko przystosowane do gry w piłkę siatkową i nożną oraz boisko – lodowisko, które zacznie funkcjonować wraz z pojawieniem się mrozów.

budowa 1Trwają prace przy budowie chodnika w miejscowości Budziszewice, wzdłuż ulicy J. Ch. Paska oraz przebudowa ulicy Sadowej.
Kolejną dużą inwestycją jest rozpoczęta we wrześniu budowa budynku administracyjno – usługowego na placu przy Urzędzie Gminy. Nowy budynek jest niezbędny, szczególnie w części, która przeznaczona zostanie na działalność usługową typu kawiarnia, pizzeria itp. Pomysł zrodził się z myślą o młodzieży, która w dogodnych warunkach lokalowych mogłaby spędzać wolny czas. Takiego miejsca brakuje także dorosłym mieszkańcom naszej gminy.

Władze gminy chcą maksymalnie wykorzystać środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej: w październiku rozpoczęły się prace przy zagospodarowaniu zbiornika wodnego w Węgrzynowicach, z przeznaczeniem na miejsce rekreacyjno – wypoczynkowe. Inwestycja zostanie zakończona jeszcze w tym roku. Z kolei 3 listopada br. została podpisana umowa na budowę kolejnego odcinka kanalizacji w Budziszewicach, tym razem  wzdłuż ulicy Letniskowej. 

Wartość wszystkich inwestycji realizowanych w bieżącym roku to blisko 3 mln. zł, przy dochodach gminy niespełna 7 mln. zł!

Wynik ten dowodzi, że władze gminy dzięki zgodzie i wzajemnemu zaufaniu potrafią dobrze gospodarować budżetem gminy i wykorzystywać wszelkie dostępne środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej.
W przeciwnym razie realizacja inwestycji  na tak dużą skalę nie byłaby możliwa.