n w    w w w w

Email

Budziszewice wśród najlepszych   

    Z przyjemnością informuję Mieszkańców naszej Gminy, że w ogłoszonym 13 lipca br. przez dziennik Rzeczpospolita rankingu „Najlepsze gminy wiejskie 2015” Gmina Budziszewice uplasowała się na 71 miejscu wśród 1566 gmin wiejskich w Polsce.

    Spośród 6 gmin z województwa łódzkiego, które znalazły się w czołowej setce (gminy: Rząśnia -  21 miejsce,  Paradyż - 44 miejsce,Sławno-45 miejsce, Budziszewice-71 miejsce,  Jeżów – 77 miejsce, Żarnów- 78 miejsce) Budziszewice są jedyną gminą z powiatu tomaszowskiego.    

   Pragnę podziękować mieszkańcom gminy, radnym tej i poprzednich kadencji, sołtysom, stowarzyszeniom i organizacjom, przedsiębiorcom i wszystkim, którzy przyczynili się do naszego sukcesu.

                                                                                                                              Marian Holak

 

     Ranking samorządów przeprowadzany przez dziennik Rzeczpospolita jest prestiżowym, ogólnopolskim plebiscytem. Jego celem jest wskazanie najlepiej zarządzanych miast i gmin w Polsce. Nagradzane są te samorządy, które najlepiej dbają o rozwój i podniesienie  jakości  życia swoich mieszkańców, zgodnie z regułami odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego. Plebiscyt przeprowadzono w dwóch etapach. W pierwszym etapie wybrano samorządy, które najlepiej zarządzały swoimi finansami w latach 2011-2014 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Podstawę ich wyboru stanowiły dane finansowe Ministerstwa Finansów dotyczące wszystkich samorządów . Były one źródłem oceny  dynamiki  wzrostu wydatków majątkowych pomniejszonych o środki unijne w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wartości środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, które w latach 2012-2014 wpłynęły na rachunek  budżetu gminy, indywidualnego wskaźnika zadłużenia, który zaczął obowiązywać w 2014r., nadwyżki operacyjnej w stosunku do dochodów w latach 2011-2014, a także dynamiki wzrostu dochodów własnych w latach 2011-2014, relacji nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia w latach 2011-2014, dynamiki wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkańca w latach 2011-2014 w takich działach jak transport i łączność oraz ochrona środowiska. Samorządy, których finanse najlepiej odpowiadały kryteriom wyznaczonym przez kapitułę zakwalifikowały się do drugiego etapu. Zakwalifikowało się 565 samorządów. W drugim etapie oceniono samorządy na podstawie wypełnianej przez nie ankiety. /patrz: Ranking samorządów w Rzeczpospolita nr 162 z 14  lipca 2015r./