n w    w w w w

Email

 

Gościliśmy młodzież z Rumunii

IMG 8649

W dniach 13-19 lipca przebywała w naszym regionie na wypoczynku wakacyjnym grupa młodzieży z Lidy (Białoruś) pod kierownictwem Heleny Gotówko i Żanny Najmowicz  i z Tasnad (Rumunia) pod opieką Justinii Gall. Młodzież spędzała u nas tydzień wakacji w ramach współpracy międzynarodowej realizowanej przez nasze samorządy i placówki oświatowe. Zespół Szkół w Niewiadowie posiada umowę o współpracy ze Szkołą Polską działającą przy Polskim Domu w Lidzie, natomiast samorząd Budziszewice zapraszał młodzież z Tasnad w oparciu o umowę o współpracy między Gminą Budziszewice i miastem Tasnad. W ramach projektu realizowanego przez samorządy zrzeszone w Stowarzyszeniu Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza przedsięwzięcie odbywało się przy partnerskim udziale Stowarzyszenia. Obie grupy spędzały czas autonomicznie, ale było też podejmowanych wiele wspólnych inicjatyw. We wtorek młodzież z Lidy po powitaniu przez dyrektora szkoły Jarosława Kaczorowskiego została zakwaterowana w salach szkoły po czym odbyły się pierwsze spotkania robocze z nauczycielami i grupą harcerzy z drużyny działającej przy Zespole Szkół w Niewiadowie. Grupa młodzieży z Tasnad została tego samego dnia powitana przez wójta Gminy Budziszewice Mariana Holaka.

W poniedziałek miała miejsce pierwsza wycieczka po naszym regionie. Młodzież zwiedzała Skansen Rzeki Pilicy, Zespół Grot Nagórzyckich oraz walory turystyczno przyrodnicze okolic Zalewu Sulejowskiego. Po południu obie grupy w miejscach zakwaterowania uczestniczyły w zajęciach sportowych. W Zespole Szkół w Niewiadowie zorganizowane zostały ponadto spotkania wieczorne z harcerzami. W dniu następnym zorganizowana została całodzienna wycieczka do Łęczycy i Łodzi. W Łęczycy młodzież została przyjęta przez władze starostwa łęczyckiego, w imieniu gospodarzy grupę powitała wicestarosta powiatu Krystyna Pawlak. Następnie odbyła się wycieczka po mieście wyjazd i zwiedzanie historycznej kolegiaty w Tumie oraz Skansenu Ziemi Łęczyckiej. Tutaj dla młodzieży zorganizowane zostały praktyczne warsztaty, podczas których wykonywano tradycyjne łęczyckie wycinanki. W godzinach popołudniowych młodzież zwiedzała zespół Łódzkiej Manufaktury.  W Czwartek przed południem młodzież zapoznała się z technologią produkcji szkła przemysłowego w Hucie Euroglas a po południu zorganizowana została wycieczka do parku „Mikrokosmos”. Po zakończeniu zwiedzania grupa młodzieży z Tasnad udała się na zajęcia sportowe do Budziszewic, natomiast młodzież z Lidy została przyjęta przez władze gminy Ujazd – przewodniczącego rady Piotra Zimnego, zastępcę wójta p. Beatę Potemską oraz skarbnika Dominikę Mariańską. W spotkaniu uczestniczyli również radni gminy i przedstawiciele władz Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza. W godzinach popołudniowych wspólne spotkanie przy ognisku dla wszystkich uczestników przygotowały władze Budziszewic. Uczestnicy spotkań powitani zostali przez wójta gminy Mariana Holaka oraz przewodniczącego rady gminy Piotra Jagiełłę. Podczas wieczornicy goszcząca młodzież zaprezentowała swój program artystyczny. Piątek był kolejnym dniem zwiedzania naszego regionu. W tym dniu zorganizowana została wycieczka do Centralnego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale i do Inowłodza. W sobotę przed południem zorganizowane zostały gry i zabawy w Szkole w Niewiadowie, po południu odbyło się kolejne spotkanie młodzieży z Lidy z grupą harcerzy. Przy wspólnym ognisku Dyrektor szkoły Jarosław Kaczorowski podziękował za przyjęcie zaproszenia podsumował przebieg spotkań i zaprosił młodzież do ponownego przyjazdu na wakacje w roku następnym. W Budziszewicach na wieczornicę w sobotę przybyli przedstawiciele władz Gminy, wójt Marian Holak wyraził zadowolenie iż po podpisaniu umowy o współpracy pierwszym praktycznym przykładem realizacji porozumienia była wizyta młodzieży. Wyrażono wspólnie opinię, że warto pogłębiać i kontynuować podjętą formę współpracy. W niedzielę rano obie grupy po śniadaniu i oficjalnym zakończeniu spotkań wakacyjnych udały się w drogę powrotną.

IMG 8644  IMG 8647

Młodzież w strojach regionalnych

Wspólne zdjęcie młodzieży z Białorusi i Rumunii

IMG 8653