n w    w w w w

Email

DSC00671

Doposażono oddział przedszkolny w Budziszewicach

W dniu 30 września 2015 roku zakończono realizację projektu pn. ,,Wyrównujemy szanse’’ realizowanego przez Gminę Budziszewice w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” mającego na celu doposażenie oddziałów przedszkolnych.

W ramach projektu zakupiono:

- zabawki  za kwotę 12 000,00 zł,

- pomoce dydaktyczne za kwotę 10 000,00 zł,

- materiały plastyczne za kwotę 6 000,00 zł,

- rolety okienne,

- stoły przedszkolne 5 szt.,

- krzesełka dziecięce 25 szt.,

- dywany przedszkolne 3 szt.,

- biurka dla nauczycieli 2 szt.,

- krzesła obrotowe 2 szt.,

- szafki 12 szt.,

- meble do szatni,

- telewizor z funkcją wifi,

- radioodtwarzacze CD 2 szt.,

- zabezpieczenia  grzejnikiów,

- odkurzacz przemysłowy,

- dwa komplety umywalek wraz z szafkami,

- kabinki łazienkowe,

- lusterka,

- podajniki na papier,

- dozowniki na mydło,

- apteczki wraz z wyposażeniem 2 szt.

Na ten cel pozyskano kwotę 67 500,00 zł.