n w    w w w w

Email
Zmian w centrum ciąg dalszy

basen_2Po trwających wiele miesięcy negocjacjach Zarząd OSP Budziszewice wyraził zgodę na sprzedaż basenu w centrum miejscowości na rzecz gminy Budziszewice. W sprawie tej podpisano już stosowną umowę, co pozwoli w najbliższym czasie przystąpić do prac projektowych i inwestycyjnych. Zamierzenia władz gminy dotyczące zagospodarowania centrum miejscowości zostają powoli realizowane. Po zakupieniu działki obok Urzędu Gminy i przystąpieniu do jej zagospodarowania zostanie otwarta kolejna przestrzeń publiczna dla mieszkańców Budziszewic. W ramach tej inwestycji zostanie przebudowane skrzyżowanie oraz urządzony teren rekreacyjny z zachowaniem części wody obok budynku OSP.

Strażacy swój budynek również zamierzają w najbliższym czasie modernizować. Prace projektowe zmierzają do tego, by place obok Urzędu Gminy, OSP i budynek pawilonu architektonicznie ze sobą powiązać i w najbliższym czasie urządzić. Działania różnych instytucji dla dobra wspólnego powinny zaowocować zdecydowaną poprawą estetyki miejscowości.

basen_1