n w    w w w w

Email

Będą nowe drogi w Gminie Budziszewice

 DSC03106
Podpisanie umów na dofinansowanie przebudowy dróg na terenie Gminy Budziszewice
(od lewej Pani Elżbieta Andryszczak - Skarbnik Gminy Budziszewice, Pan Marian Holak - Wójt,
Pan Artur Bagieński - Wicemarszałek Województwa Łódzkiego)

 

     W kwietniu 2016 r. Gmina Budziszewice złożyła w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi 5 wniosków o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizacji zadań polegających na przebudowie następujących dróg :

  • w Budziszewicach :  ul. Kolejowa,  ul. Osiedlowa
  • w Węgrzynowicach  (w kierunku Świetlicy Wiejskiej)
  • w  Zalesiu
  • w Teodorowie : droga łącząca drogę powiatową z ul. Bartoszówka.

    Łączna długość dróg do przebudowy to  ponad 4 km. Wartość kosztorysowa planowanych  robót łącznie ponad 1,6 mln zł, w tym środki unijne ponad 1mln zł, stanowiące ok.64% wartości kosztorysowej.

    Na przełomie sierpnia/września 2016 r. Urząd Marszałkowski ogłosił listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania. Wszystkie pięć wniosków uzyskało pozytywną ocenę
i znalazło się na liście o dofinansowanie.

    Należy podkreślić, że w województwie łódzkim naszej Gminie zakwalifikowano największą  liczbę wniosków.

    Podpisanie umów o dofinansowanie nastąpiło w Urzędzie Marszałkowskim. Możemy przystępować do ogłaszania przetargów na realizację wyżej wymienionych inwestycji. 

   W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który funkcjonuje od 2007 roku, były to pierwsze środki możliwe do uzyskania  na przebudowę dróg. Do tej pory z tego Programu można było pozyskiwać środki na realizację innych przedsięwzięć, m.in. gospodarkę wodno-ściekową, infrastrukturę  sportową, turystyczną, przestrzeń publiczną.

 

 

Fotografia: Grzegorz Sławiński, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Wydział Informacji i Komunikacji Społecznej