n w    w w w w

PDF Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
środa, 01 grudnia 2021 13:41

PROTOKÓŁ

z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Treść protokołu w formacie PDF