n w    w w w w

 

Operacja pn.: „ Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę pompowni wraz ze zbiornikami retencyjnymi wody na terenie Gminy Budziszewice „ obejmuje wykonanie m.in.:

- budowę sieci kanalizacji wraz z uzbrojeniem,

- budowę zbiorników retencyjnych wody i pompowni,

- budowa wodociągu i rurociągów międzyobiektowych,

- budowa kontenerowego budynku pompowni.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel:

Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Budziszewice dzięki uporządkowaniu gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę pompowni wraz ze zbiornikami retencyjnymi wody na terenie Gminy Budziszewice.


IMG 20211222 115503 22