n w    w w w w

Drukuj Email
Uroczyste otwarcie Wiejskiego Domu Kultury w Rękawcu

rkawiec_1W Rękawcu 28 listopada b. r. odbyło się uroczyste otwarcie Wiejskiego Domu Kultury. Jako pierwsza głos zabrała pani Barbara Woźniak - przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich z Rękawca. Wyjaśniła wszystkim zgromadzonym złożony cel obecnego spotkania, na który składają się: uroczyste otwarcie Domu Kultury, podsumowanie realizowanego przez KGW Rękawiec Programu Integracji Społecznej oraz podsumowanie działalności KGW, które chce w najbliższej przyszłości zawiązać się jako formalne stowarzyszenie.
Pani Barbara Woźniak przywitała zaproszonych gości, wśród których byli: Wójt Gminy Marian Holak, proboszcz ks. Stanisław Kołodziejski,
rkawiec_20sekretarz gminy Alina Jarecka, skarbnik gminy Elżbieta Andryszczak, Przewodniczący Rady Gminy Marek Owczarek, dyrektor Zespołu Szkół w Budziszewicach Bożena Jarecka, kierownik Filialnej Szkoły Podstawowej w Rękawcu Ewa Kotynia, Koordynator Regionalny Programu Integracji Społecznej Krystyna Fuerst, pracownicy Urzędu Gminy: Małgorzata Piwońska - koordynator gminny Programu Integracji Społecznej oraz Małgorzata Wójcik - pracownik ds. kultury, strażacy z OSP Rękawiec, Edyta i Piotr Kwiatkowscy, sponsorzy uroczystości: Grażyna i Grzegorz Niźnikowscy z Rękawca, Emilia i Janusz Goździkowie z Dębniaka oraz mieszkańcy Sołectwa Rękawiec.
rkawiec_4Pani Barbara Woźniak przedstawiła działania Koła Gospodyń Wiejskich podejmowane w ramach realizowanego od marca do września b. r. Programu Integracji Społecznej, który polegał na świadczeniu usług dla mieszkańców gminy (głównie sołectwa Rękawiec). Zorganizowano środowiskowy Dzień Matki, wycieczkę rowerową po okolicy oraz wycieczkę autokarową ,, Śladami tradycji i kultury", a także piknik ,, Pożegnanie lata". Zaproponowane zajęcia muzyczne, taneczne rękodzielnicze i kulinarne cieszyły się dużym zainteresowaniem. Podkreśliła także ogromne znaczenie programu, który przyczynił się do integracji mieszkańców oraz umożliwił dzieciom i młodzieży (41 osobom) udział w różnorodnych, dostosowanych do wieku zajęciach, które odbywały się w Filialnej Szkole Podstawowej w Rękawcu i podziękowała pani Krystynie Fuerst za przekonanie mieszkańców, że niemożliwe stało się możliwym.
We wrześniu , w ramach współpracy z Centrum Inicjatyw Obywatelskich OPUS i Stowarzyszeniem ,, JA TY MY" kobiety z KGW Rękawiec rkawiec_11wspólnie z kobietami z Dalikowa i Działoszyna odbyły trzydniową wizytę studyjną do Lanckorony, Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej. Podziwiając piękne pejzaże Beskidu Średniego uczyły się, jak działają stowarzyszenia, w jaki sposób pozyskują i wykorzystują pieniądze dla dobra społeczeństwa lokalnego.
W dalszej części uroczystego spotkania proboszcz ks. Stanisław Kołodziejski poświęcił salę, modląc się, by szczęśliwie służyła mieszkańcom i wszystkim tym, którzy będą w niej spędzać czas.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy Marian Holak, który wyraził zadowolenie z inwestycji poczynionych w Domu Strażaka w Rękawcu oraz remontów budynku Szkoły Podstawowej w Rękawcu przeprowadzonych wcześniej wewnątrz jak i na zewnątrz. Podziękował również pani Edycie Kwiatkowskiej - wykonawcy remontu budynku za solidne wykonanie roboty.
Gospodarz terenu wspomniał także, że Gmina Budziszewice jest na etapie intensywnego rozwoju cywilizacyjnego, o czym może świadczyć szereg przeprowadzonych bądź rozpoczętych inwestycji, jak np.: niedawno oddane do użytku boisko wielofunkcyjne w Mierznie, powstająca w szybkim tempie oczyszczalnia ścieków, plac zabaw przy Zespole Szkół w Budziszewicach, który z planowaną na przyszły rok budową boiska przyczyni się do tego, iż otoczenie szkoły będzie najładniejsze ze wszystkich placówek oświatowych w powiecie. Poinformował, że opracowywane są także dokumenty pozwalające na zmianę otoczenia Świetlicy Wiejskiej w Węgrzynowicach, zmieniony będzie również teren przyległy do Domu Strażaka w Rękawcu. Dodał także, iż inwestycje poczynione przez gminę przez ostatnie półtora roku są większe niż przez ostatnie 15 lat. Na koniec Wójt Gminy podziękował strażakom za współpracę oraz paniom z Rękawca za podejmowane działania, które przyczyniają się do integracji mieszkańców.
Następnie o zabranie głosu poproszono Konsultanta Regionalnego Programu Integracji Społecznej z Łodzi panią Krystynę Fuerst, która podziękowała za zaproszenie oraz wyraziła zadowolenie ze współpracy z władzami i mieszkańcami gminy. Podkreśliła duży wkład Kół Gospodyń Wiejskich z Budziszewic, Mierzna, Rękawca i Węgrzynowic w świadczenie usług społecznych dla mieszkańców. Ponadto Pani Krystyna Fuerst podzieliła się swoimi spostrzeżeniami związanymi ze stroną internetową gminy (przyp. red. www.budziszewice.com.pl), która, według niej, jest dowodem na to, że mała gmina tętni życiem. Poinformowała również, że podczas przeprowadzonego wśród 500-set gmin z całej Polski monitoringu dotyczącego realizacji Programu IIntegracji Społecznej gmina Budziszewice, mimo małej kwoty, zajęła w rankingu 2 miejsce, co świadczy o celowości dokonanych wydatków a tym samym trafności dobranych usług.
rkawiec_15Po części oficjalnej, rozlano szampana oraz wzniesiono toast za pomyślność dokonanej inwestycji. Nowo wyremontowana sala o powierzchni 200 m2., po prawie 10 letniej przerwie, ma teraz służyć mieszkańcom Sołectwa Rękawiec. Gości poproszono na poczęstunek przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Rękawca. Przyszykowane potrawy kusiły aromatem i zachęcały smakiem. Przygotowanie uroczystości, dopracowanej w najdrobniejszych szczegółach, świadczy o wielkim zaangażowaniu pań w sprawy swojej miejscowości.
Szybko zapanowała rodzinna atmosfera, dzięki której goście posileni, zaczęli tańczyć do późnych godzin w rytm muzyki granej przez zaprzyjaźniony zespół „Forever".

W trakcie uroczystości dojechały panie z KGW z Rękawca, które brały w tym dniu udział w IX Powiatowym Konkursie Darcia Pierzy w Rzeczycy. Panie tak się spieszyły na spotkanie, że zdarły najwięcej pierzy w najkrótszym czasie, zajmując miejsce I.
Miejmy nadzieję, że Wiejski Dom Kultury w Rękawcu będzie służył mieszkańcom przez długi czas. Miejsce takie jest niezwykle potrzebne, by ludzie mieli się gdzie spotykać a profesjonalnie przygotowana sala z kuchnią i łazienką stwarza do tego idealne warunki.

rkawiec_5rkawiec_21
 
rkawiec_25
rkawiec_10rekawiec_9
rkawiec_8