n w    w w w w

,, Dzielić się chlebem to znaczy dzielić się sercem" PDF Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
poniedziałek, 22 grudnia 2008 14:31
,, Dzielić się chlebem to znaczy dzielić się sercem"

wigilijna_kolacja_121 grudnia b.r. był dniem szczególnym w gminie Budziszewice. Tego dnia bowiem zorganizowano Wigilię dla najstarszych mieszkańców. Aby wszystkim osobom zapewnić możliwość uczestnictwa, Wigilię przygotowano w dwóch miejscach: w dużej sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Budziszewicach oraz Filialnej Szkole Podstawowej w Rękawcu. Pomysłodawcą uroczystości był Wójt Gminy Marian Holak, który ogromną wagę przywiązuje do spraw społecznych mieszkańców. Organizacją i przygotowaniem zajęły się Panie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w szczególności Pani Dorota Sujka, przy wsparciu Kół Gospodyń Wiejskich. Na uroczystości te zaproszono ponad 70 osób. O godz. 13.15 pierwsi goście zasiedli do Wigilijnego stołu przygotowanego w Budziszewicach.
Wójt gminy wygłosił krótkie przemówienie witając gości oraz dziękując za przybycie. Następnie głos oddał Proboszczowi Parafii Budziszewice ks. Stanisławowi Kołodziejskiemu, który w swojej wypowiedzi odniósł się do Ewangelii wg. Św.Łukasza nawiązującej do narodzin Jezusa.

wsplna_modlitwaW dalszej części modlitwy proboszcz mówił:,, Przed Wami znajduje się chleb, którym za moment będziecie się dzielić. Dzielić się chlebem to znaczy dzielić się sercem. Dzielę się z kimś, bo kocham drugą osobę...Cieszę się, ze wójt gminy o Was pamięta, ponieważ Wam należy się największy szacunek. Całym swoim życiem i modlitwą zapracowaliście sobie na życzliwość i poszanowanie". Słowa proboszcza trafiły do serc obecnych, którzy nie kryli wzruszenia. Na zakończenie proboszcz powiedział:,, Dziękuję Wam za to, że jesteście, dziękuję za modlitwę oraz za to, że stanowicie wzór do naśladowania dla młodego pokolenia. Dziękuję, że mogę spotykać się z Wami tutaj, w kościele oraz w Waszych domach". Po tych słowach Proboszcz Parafii udzielił wszystkim błogosławieństwa oraz zaprosił do dzielenia się opłatkiem. ,,Abyśmy spotkali się za rok... Zdrowia i spokoju. Błogosławieństwa Bożego..." to słowa, które najczęściej padały z ust przybyłych gości.

skadanie_ycze_witecznychPo tak uroczystej chwili zaproszono do spożywania potraw Wigilijnych. Czas ten umilał wszystkim znakomity tenor Maciej Goździela- nauczyciel muzyki w Zespole Szkół w Budziszewicach, który opowiadał o magii Świąt Bożego Narodzenia oraz śpiewał kolędy. Wszyscy obecni zachwyceni byli barwą głosu nauczyciela, który zachęcał do wspólnego śpiewania. Wśród przybyłych gości znalazły się także chętne Panie, które same zaśpiewały przed pozostałymi gośćmi.

Po wspólnym kolędowaniu jeszcze raz głos zabrał Wójt Gminy Marian Holak mówiąc:,, Dziękuję Państwu, że zechcieliście przybyć na wspólną Wigilię. Cieszę się widząc uśmiech na Waszych twarzach. Dla mnie również Święta Bożego Narodzenia to okres szczególny... Pragnę podkreślić, że zarówno z mojej jak i ze strony pracowników Urzędu Gminy w Budziszewicach możecie Państwo liczyć na pomoc w trudnych sytuacjach", po czym wręczył wszystkim przybyłym symboliczne prezenty.

wsplna_kolacjaOstatnia kolęda pt. ,, Kolęda dla nieobecnych" w wykonaniu Macieja Goździeli zrobiła na wszystkich ogromne wrażenie. Przypomniała o tych, z którymi kiedyś zasiadaliśmy do stołu Wigilijnego, a których już nie ma wśród nas. Dawała jednak nadzieję, że choć nieobecni, to jednak są z nami. I pozostaną dopóki bić będą nasze serca.

Podczas gdy w Budziszewicach goście opuszczali salę konferencyjną, w Rękawcu czyniono ostatnie przygotowania do wspólnej kolacji. O godzinie 16.15 zasiedli do stołów zaproszeni goście: najstarsi mieszkańcy Rękawca oraz pobliskich wsi, dla których przygotowano Wigilię. Wszystkich obecnych przywitał wójt gminy i po chwili zabrzmiała pierwsza kolęda w wykonaniu dzieci uczęszczających do Filialnej Szkoły Podstawowej w Rękawcu. Następnie najmłodsi przedstawili część artystyczną, prezentującą narodziny Jezusa przygotowaną pod kierownictwem nauczycielki religii Janiny Skorzyckiej Oprawę muzyczną zapewnił Marcin Szymański .Był żłóbek, Dzieciątko, Maryja i Józef, pastuszkowie oraz bielutkie anioły. Nie mogło zabraknąć także Trzech Królów, którzy przybyli z darami. cz_artystycznaA wszystko było tajemnicze, piękne, przenoszące w czasy zamierzchłe, w czasy kiedy narodził się Zbawiciel. Po części artystycznej do wspólnej modlitwy zaprosił Proboszcz Parafii. W swojej wypowiedzi podkreślił wyjątkowość Świąt Bożego Narodzenia oraz siłę, jaka płynie z modlitwy. Na koniec pobłogosławił wszystkich obecnych i rozpoczęto dzielenie się opłatkiem.

Wójt Gminy Marian Holak złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia oraz wręczył zaproszonym gościom prezenty świąteczne, których stosowanie-jak powiedział- ,, spowoduje, ze wszyscy w tym samym składzie spotkamy się za rok". Już po chwili nie było tajemnicą, co miał na myśli. Szybko zorientowano się, że chodzi o witaminki.

Gdy wszyscy złożyli sobie świąteczne życzenia, przystąpiono do spożywania wsplna_kolacja_w_rkawcupotraw wigilijnych. Rodzinna atmosfera zapanowała wśród obecnych. Zaproszeni goście opowiadali o dawnych czasach oraz o tym, jak wiele się zmieniło. Wspominali dawne tradycje, zwyczaje, chwile, które utkwiły im w pamięci.

Zniknęły na moment wszystkie troski, zmartwienia, trudności dnia codziennego, a w powietrzu unosiło się szczęście i wiara, że jeszcze się spotkamy.

kolacja_wigilijna_w_rkawcu_3dzielenie_si_opatkiem

kolacja_wigilijna_4przedstawieniebielutkie_aniokiamanie_si_opatkiem_2<-->

Poprawiony: wtorek, 03 lutego 2009 16:39