n w    w w w w

Drukuj Email
Rekordowy budżet

W styczniu b.r. Rada Gminy Budziszewice przyjęła jednogłośnie budżet na 2010 rok przedłożony przez Wójta Gminy Mariana Holaka. Jest to budżet, który po zrealizowaniu zdecydowanie zmieni wizerunek Gminy Budziszewice. Wydatki budżetu w roku 2010 znacznie przekroczą kwotę 10 milionów zł, prawie 60 % tej kwoty czyli blisko 6 milionów zł stanowić będą wydatki inwestycyjne. Jest to naprawdę imponujący wskaźnik możliwy do uzyskania głównie dzięki pozyskaniu prawie 4 milionów zł z Funduszy Unijnych. Na uwagę zasługuje niewielki udział wydatków na administrację, tylko 7 % budżetu.


wykres1
wykres2


Na sukces inwestycyjny roku 2009 a teraz roku 2010 złożyły się działania władz gminy podejmowane w latach 2007 i 2008, które przyczyniły się do racjonalizacji kosztów. W okresie tym pracownicy Urzędu Gminy wykonywali projekty i przygotowywali wnioski - wyjaśnia Wójt Marian Holak.
Warto zarówno w tym budżecie jak i w poprzednim zwrócić uwagę na pewien ciąg zdarzeń i planowanie inwestycji. W roku 2010 największymi przedsięwzięciami będą:
- oczyszczalnia ścieków (budowa rozpoczęta w 2009 roku) - kwota 2.600.000 zł ,
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Budziszewicach ( w ramach kompleksu sportowo -
rekreacyjnego
- I etap 2009 r.) - 500.000 zł,
- budowa 68 przydomowych oczyszczalni ścieków ( umowa podpisana 1 grudnia 2009 r.) - 750.000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Budziszewicach, kwota do realizacji wynosi 6 000.000 zł
na lata 2010 - 2011,
- zagospodarowanie centrum Budziszewic,
- przebudowa budynku biblioteki i banku,
- modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Węgrzynowicach,
- urządzenie terenu przed Domem Strażaka w Rękawcu,
- remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół z przeznaczeniem na świetlicę wiejską,
- budowa chodnika w Mierznie,
- budowa dróg i placu zabaw.
W roku 2010 kontynuowane będą inwestycje, które były planowane 2-3 lata temu a rozpoczęte zostały w ubiegłym roku. Jednocześnie planowane są przedsięwzięcia, których realizacja nastąpi w przeciągu dwóch lat. Dotyczy to projektu rozbudowy budynku Zespołu Szkół o dodatkowe skrzydło oraz projektu budynku na działalność usługowo - kulturalną, który ma powstać w samym centrum Budziszewic. Zachowanie ciągłości projektowania i realizacji jest bardzo ważne dla zachowania właściwego poziomu inwestowania.