n w    w w w w

UROCZYSTE SESJE RADY GMINY BUDZISZEWICE KADENCJI 2010-2014

uroczysta_sesja01 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyła sesja inaugurująca kadencję 2010-2014. Otwarcia sesji dokonał najstarszy radny Piotr Jagiełło, po czym Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Budziszewicach Kamila Krassowska wręczyła wójtowi oraz radnym zaświadczenia o wyborze, życząc na kolejne lata dobrej współpracy, uznania wśród mieszkańców gminy dla podejmowanych działań, oraz aby owocna praca radnych zakończyła kadencję sukcesem. W dalszej części posiedzenia radni złożyli uroczyste ślubowanie.

,,Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście, obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców."

W dniu 21 listopada 2010r. do Rady Gminy wybrani zostali (ponownie) Danuta Chała, Marta Gierach, Piotr Jagiełło, Włodzimierz Janeczek, Dorota Kowalczyk, Andrzej Malecha, Aneta Nawrocka, Stanisław Rutkowski, Sławomir Sala. Kredyt zaufania wyborcy gminy powierzyli także ,,nowym" radnym: Aleksandrze Kruś, Andrzejowi Lewandowskiemu, Władysławowi Pawelcowi, Edycie Mikinka, Dariuszowi Smoleniowi i Barbarze Woźniak.

uroczysta_sesja_2uroczysta_sesja_3

Kolejnym punktem posiedzenia były wybory Przewodniczącego Rady Gminy Budziszewice, którym został Piotr Jagiełło, oraz Wiceprzewodniczących, na których zostały wybrane Danuta Chała i Aneta Nawrocka.

W dalszej części obrad głos zabrał Wójt Gminy Budziszewice Marian Holak, którego mieszkańcy obdarowali zaufaniem po raz kolejny. Pogratulował Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącym a także wszystkim radnym wyboru oraz wyraził swoją nadzieję na dobrą współpracę z korzyścią dla mieszkańców i całej gminy tak jak miało to miejsce podczas poprzednich kadencji.

6 grudnia 2010 roku odbyła się II sesja Rady Gminy Budziszewice, podczas której odbyło się ślubowanie wójta gminy, które było ostatnim formalnym wymogiem przed przystąpieniem do pełnienia obowiązków.

,,Obejmując urząd wójta gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy".

Radni dokonali również wyboru Przewodniczących Komisji Rady Gminy. W wyniku głosowania Przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów został Stanisław Rutkowski, Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu Barbara Woźniak, Komisji Rewizyjnej Marta Gierach.

uroczysta_sesja_5