n w    w w w w

Email
PIERWSZY DZWONEK JUŻ ZADZWONIŁ

rozpoczcie_roku_4Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012 w Gminie Budziszewice rozpoczęło się nabożeństwem w kościele parafialnym w Budziszewicach. Msza św. celebrowana przez Proboszcza Parafii ks. Stanisława Kołodziejskiego, skupiła nie tylko młodzież z okolicznych miejscowości i grono pedagogiczne, ale również starszych parafian.
Ksiądz Proboszcz życzył uczniom konsekwentnego zdobywania wiedzy, nauczycielom i wychowawcom owocnej pracy, natomiast rodzicom wyrozumiałości dla swoich dzieci.
Po mszy zgromadzeni udali się w do szkoły, w której odbył się apel inaugurujący rok szkolny 2011/ 2012. Pani Dyrektor Bożena Jarecka przywitała Wójta Gminy Budziszewice Pana Mariana Holaka, Proboszcza Parafii Księdza Stanisława Kołodziejskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Pana Piotra Jagiełło, Posła na Sejm RP Pana Dariusza Seligę oraz nauczycieli, wychowawców, rodziców i uczniów. Następnie poprosiła wszystkich zgromadzonych o powstanie do hymnu narodowego.

rozpoczcie_roku_2
Pani dyrektor przedstawiła kalendarz roku szkolnego 2011/2012, informując młodzież, że koniec zajęć dydaktycznych przewidziany jest na 29 czerwca. Niestety, wiadomość ta przyćmiła uśmiech niektórych uczniów, którzy na oswojenie się z tą informacją potrzebowali, jak widać, więcej czasu. Jednak dobry nastrój szybko wrócił, bo czym jest te kilka dni przedłużających rok szkolny, w stosunku do upragnionych wakacji.
W dalszej części apelu Pani Bożena Jarecka zapoznała klasy z przydziałem wychowawców oraz przedstawiła zmiany kadrowe, witając tym samym nowych nauczycieli, którzy będą pracować w naszej szkole. Uczniowie nie kryli swego zadowolenia. Każdego wychowawcę a także nowych nauczycieli nagrodzili głośnymi brawami. Pani Dyrektor przypomniała również rodzicom o możliwości składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu Wyprawka szkolna.
W końcowej części apelu głos zabrał Proboszcz ks. Stanisław Kołodziejski. W swojej wypowiedzi nawiązał do słów Kardynała St. Wyszyńskiego, który w ubiegłym roku szkolnym został wybrany przez społeczność szkolną i lokalną na patrona Zespołu Szkół
w Budziszewicach.
Na zakończenie głos zabrała ponownie Pani Bożena Jarecka, która podziękowała wszystkim za przybycie oraz życzyła uczniom owocnego zdobywania wiedzy i systematycznej pracy, która będzie uwieńczona bardzo dobrymi ocenami, natomiast nauczycielom – wielu sukcesów pedagogicznych.
Korzystając z obecności Pana Dariusza Seligi, młodzież poprosiła Pana Posła o pamiątkowe zdjęcie, które zostanie zamieszczone w Kronice szkolnej. Nie często zdarza się gościć członka parlamentu, dlatego takie chwile warto uwiecznić.

Irozpoczcie_roku_3 Następnie wszyscy uczniowie udali się do przydzielonych sal, gdzie wychowawcy zapoznali ich z tegorocznym planem lekcyjnym. Poza przedmiotami obowiązkowymi, nauczyciele zaproponowali dodatkowe zajęcia. Przed południem wszyscy uczniowie opuścili budynek szkoły. Wrzawa, śmiechy i radosne głosy nagle ucichły. Teraz pozostaje tylko życzyć wszystkim absolwentom, aby zakończyli rok szkolny w takich samych nastrojach,
w jakich go rozpoczęli.