n w    w w w w

Drukuj Email
Zamieszczony przez Małgorzata Piwońska   
wtorek, 03 kwietnia 2012 14:22


Informacja dla rolników

Wójt Gminy Budziszewice informuje rolników o możliwości zgłaszania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami szkody w oziminach mogą być szacowane dopiero po rozpoczęciu okresu wegetacji. Jednak w związku z koniecznością przesiewów niektórych upraw roślin ozimych konieczne jest dokonanie lustracji upraw przez Gminną Komisję przed ich zaoraniem.

W związku z powyższym prosimy o jak najszybszą informację o powierzchni upraw uszkodzonych w wyniku ujemnych skutków przezimowania. Informację należy złożyć w Urzędzie Gminy w Budziszewicach w pok. Nr 7.

Aby uzyskać pomoc, określony w procentach poziom szkód upraw rolnych musi być wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji w gospodarstwie rolnym z trzech lat poprzedzających rok w którym wystąpiły szkody (łącznie produkcja roślinna i zwierzęca)
  
                                                                                     Wójt Gminy
                                                                                  (-) Marian Holak