n w    w w w w

Email

WIELKICH INWESTYCJI CIĄG DALSZY

budowa_chodnika_2Gmina Budziszewice nie zwalnia tempa inwestycyjnego – właśnie dobiega końca budowa głównego kolektora sanitarnego w ciągu ulic J.Ch.Paska, Osiedlowej, Sadowej i Brzezińskiej. Równocześnie z budową głównego kolektora trwają prace przy wykonywaniu przyłączy do granic posesji naszych mieszkańców – ponad 150 takich przyłączy jest już wykonane.    

Dla naszych mieszkańców jest to o tyle ważne, że jesteśmy wyjątkową gminą, jeżeli chodzi o finansowanie wykonania przyłączy do granic działek, bowiem w większości gmin naszego województwa mieszkańcy partycypują w kosztach wykonywania przyłączy – są to kwoty rzędu 2 tys. zł. Nasz samorząd dołożył wszelkich starań, aby mieszkańców nie obciążać takimi kosztami – cała kwota pokryta zostanie z budżetu gminy i funduszy UE.

Nie bez znaczenia jest także fakt, że większość prac wykonywana jest metodą przecisku sterowanego – bezwykopowa technologia budowy rurociągów nie powoduje utrudnień w ruchu drogowym podczas robót ulicznych, a jednocześnie pozwala zapobiegać ogromnym stratom, które powstałyby na skutek niszczenia jezdni oraz wjazdów do posesji.

Po zespołach, które wykonały kanalizację pojawiła się już następna ekipa, która wymienia chodniki wzdłuż ulicy J. Ch. Paska, stare płyty chodnikowe zastępowane są kostką brukową. W ramach powyższych działań praktycznie z dnia na dzień poprawia się estetyka naszej miejscowości.

To jednak nie koniec radykalnych przedsięwzięć. Przygotowywane są już kolejne projekty, które centrum Budziszewic zmienią jeszcze bardziej.
Inwestycje o tak dużych nakładach finansowych jeszcze kilka lat temu wydawały się całkiem niemożliwe, jednak rozważne i racjonalne gospodarowanie budżetem spowodowało, iż nasza gmina od dłuższego czasu ciągle jest na etapie dynamicznego rozwoju.

Istotne również jest to, że większość tych inwestycji wykonujemy bez kredytów komercyjnych, a zadłużenie gminy kształtuje się na poziomie ok. 8,5% prognozowanych dochodów budżetu gminy /przy dopuszczalnych 60%/ - przy nadwyżce finansowej z roku 2011 wynoszącej 10% dochodów budżetu gminy.
 
Zapewne niewiele gmin w Polsce może pochwalić się tak dobrymi wskaźnikami.

budowa_chodnika_1