n w    w w w w

Email
Żegnaj szkoło!

nagrodyW piątek 29 czerwca, w całej Polsce po raz ostatni, w roku szkolnym 2011/2012, zabrzmiał dzwonek. Ten wyjątkowy dzień uczniowie Zespołu Szkół w Budziszewicach rozpoczęli udziałem we mszy świętej, celebrowanej przez tutejszego Proboszcza ks. Stanisława Kołodziejskiego. W głoszonej homilii kapłan nawiązał do postaci Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który jest patronem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Budziszewicach.
Po mszy świętej uroczystość zakończenia roku szkolnego kontynuowana była w budynku szkolnym. Akademię rozpoczęto odśpiewaniem przez wszystkich przybyłych hymnu narodowego. Kolejnym, bardzo miłym akcentem, było uroczyste przekazanie sztandaru przedstawicielom młodszych klas.
IMG_5472

Dyrektor Zespołu Szkół w Budziszewicach Bożena Jarecka, przywitała Wójta Gminy Budziszewice Mariana Holaka, Przewodniczącego Rady Gminy Piotra Jagiełłę, Proboszcza Parafii ks. Stanisława Kołodziejskiego oraz innych zaproszonych gości. Serdeczne słowa skierowała również do przybyłych nauczycieli, rodziców i uczniów.

W dalszej części uroczystości, absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum wspólnie zaprezentowali program artystyczny. Po nim wystąpiły dzieci z klasy VI, które wraz z nowym rokiem szkolnym rozpoczną III etap edukacyjny i tym samym staną się pełnoprawnymi absolwentami gimnazjum.

IMG_5486IMG_5499
IMG_5504IMG_5476

Po krótkim programie artystycznym, nastąpiła część oficjalna. Najważniejszym punktem tej części ceremonii było wręczenie przez dyrektora Bożenę Jarecką, nagród i wyróżnień uczniom szkoły podstawowej, którzy uzyskali wysokie osiągnięcia w nauce, 100%-ową frekwencję oraz z sukcesem reprezentowali naszą szkołę w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Rodzicom natomiast złożono podziękowania za zaangażowanie w prace społeczne na rzecz szkoły. Wójt Gminy Marian Holak wręczył nagrodę uczniowi, który uzyskał najlepszy wynik z egzaminu gimnazjalnego.

IMG_5509IMG_5520


Gdy uczniowie szkoły podstawowej udali się w kierunku swoich klas, po odbiór świadectw szkolnych, miejsce na scenie zajęły klasy III gimnazjum. Obie klasy zaprezentowały krótkie występy słowno – muzyczne. Niejedna łza popłynęła po policzku i nieraz zadrżał głos przemawiającej młodzieży, zapewne na myśl, że dzień ten był ostatnim, w którym wszyscy mogli spotkać się w szkolnych murach z koleżankami, kolegami i nauczycielami.

W dalszej części uroczystości, pani dyrektor wręczyła nagrody książkowe gimnazjalistom, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce, zajęli wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych oraz sportowych.

Na zakończenie pani Bożena Jarecka podziękowała wszystkim za przybycie, rodzicom za wychowanie wspaniałej młodzieży i pomoc w pracach społecznych na rzecz szkoły, nauczycielom za cierpliwość i zaangażowanie w pracę z dziećmi, natomiast uczniom życzyła udanych i bezpiecznych wakacji.
Po części oficjalnej, młodzież rozeszła się do klas, aby pożegnać się ze swoimi wychowawcami.