n w    w w w w

Drukuj Email
CENTRUM BUDZISZEWIC JUŻ WKRÓTCE ZYSKA NOWY WYGLĄD

Projekt_basenuNie od dziś wiadomo, że zasadniczym czynnikiem rozwoju lokalnego są działania inwestycyjne podejmowane przez władze gminy. Najdobitniejszym przykładem tego, że władze samorządowe naszej gminy doskonale gospodarują budżetem jest to, że Gmina Budziszewice przeprowadza obecnie inwestycje na bardzo dużą skalę.
Z końcem sierpnia nastąpiło zakończenie budowy I etapu kanalizacji sanitarnej w Budziszewicach obejmującej ul. J. Ch. Paska, Osiedlową, Sadową i cześć ul. Brzezińskiej - razem wybudowano 3 przepompownie i ponad 5 km kolektora sanitarnego. Obok zakończonej w 2010 roku budowy oczyszczalni ścieków jest to największa inwestycja w historii gminy. Obecnie można już przystąpić do wykonywania przyłączy do posesji. Mieszkańcy Budziszewic wykazują duże zainteresowanie możliwością odprowadzania ścieków do gminnej oczyszczalni.
 
Osiąganie takich wyników, a przede wszystkim aprobata ze strony mieszkańców powodują, że władze gminy nie spoczywają na laurach, lecz podejmują kolejne działania mające na celu poprawę warunków życia społeczności lokalnej oraz wizerunku gminy. W podejmowaniu ich nie przeszkodził nawet odczuwalny obecnie kryzys ekonomiczny.
Mowa tutaj o kolejnym znaczącym przedsięwzięciu, które niebawem zostanie realizowane. Każdy z mieszkańców gminy kojarzy zapewne zaniedbany basen przy skrzyżowaniu w Budziszewicach. Brudna woda, połamane drzewa oraz obskurny płot straszą swoim widokiem. Mając na względzie wzrost atrakcyjności naszej gminy, dla obecnych i potencjalnych mieszkańców, turystów czy inwestorów, władze gminy postanowiły dokonać rewitalizacji tego znajdującego się w centrum Budziszewic obszaru. Projekt pn.,, Rewitalizacja parku w miejscowości Budziszewice wraz z układem wodnym" przewiduje kompleksową modernizację zbiornika wodnego, utwardzenie ciągów komunikacyjnych, ustawienie elementów wyposażenia /ławki parkowe, stojaki na rowery/ oświetlenia/ lampy solarne/ oraz nasadzenie roślinności dekoracyjnej. Dzięki takiemu pomysłowi gmina zyska nowy, estetyczny wizerunek. Wybudowanie brukowanych kostką ciągów komunikacyjnych dla pieszych umożliwi bezpieczne przemieszczanie się mieszkańców gminy przy ruchliwym skrzyżowaniu. W dniu 25 września 2012 roku w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę. Jeżeli wszystko pójdzie sprawnie to w połowie października podpisana zostanie umowa i rozpoczną się prace budowlane /projekt zagospodarowania terenu zamieszczono niżej/.

W dniu 28 września Wójt Gminy podpisał akt notarialny na zakup nieruchomości zabudowanej o powierzchni 7000 m2 położonej w miejscowości Antolin z ewentualnym przeznaczeniem w przyszłości na lokale socjalne. Również we wrześniu Wójt Gminy podpisał w Urzędzie Marszałkowskim umowy na dofinansowanie w kwocie 170 tys. zł budowy boiska w Węgrzynowicach oraz w kwocie 165 tys. zł przestrzeni rekreacyjnej przy byłej Szkole Podstawowej w Rękawcu.

W najbliższych tygodniach zostaną ogłoszone przetargi na zagospodarowanie placu przy Urzędzie Gminy i budowę kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej w kierunku stacji benzynowej.


basen_obecnie

Zaniedbany basen przy skrzyżowaniu w Budziszewicach

Widok_dzienny

Widok_nocny